Dotaz #144

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu soubory autorit (AUT)
Odesláno 19. 07. 2002
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 15. srpna 2002

Charakteristika problému

Schválená forma autoritního záznamu pro korporaci Univerzity Karlovy v Praze je "Univerzita Karlova". Navrhujeme doplnit tuto autoritní formu o kvalifikátor "Praha, Česko" ($aUniverzita Karlova $cPraha, Česko) z následujících důvodů: 1) Oficiální název této univerzity je: Univerzita Karlova v Praze 2) Víme, že existují další univerzity, které mají podobně znějící název, např. v Německu Eberhard-Karls Universität, Karlstads universitet ve Švédsku apod. Pro odlišení je vhodné již dnes dát do odkazové formy v cizím jazyce kvalifikátor místa: Charles University (Praha, Česko). Podle našeho názoru by bylo správné toto sjednotit i v autoritní formě (viz praxe zápisu odkazových forem personálních jmen, kde se stejně jako v autoritním záhlaví doplňují v podpoli „$f“ životopisná data). 3) IFLA UBCIM pracovní skupina o minimální úrovni autoritního záznamu a ISADN v roce 1998 uznala, že používání stejné formy autoritního záhlaví globálně je nadále nepraktické a doporučila používat národně srozumitelné formy (http://www.ifla.org/VI/3/p1996-2/mlar.htm nebo také http://www.ifla.org/VII/s13/scatn/final2000.htm). Tzn. že v budoucnu budeme moci používat vlastní formy jmen korporací, tak jak jsou pro naše uživatele srozumitelné. I proto by bylo dobré jednotlivé „Karlovy univerzity“ opatřit kvalifikátorem. 4) Korporativní záhlaví není pouze formální údaj využívaný knihovnami pro vyhledávání či směnu záznamů, ale také forma prezentace publikační činnosti univerzity, a takto to i naši interní či externí uživatelé vnímají. Proto je důležité, aby názvy pracovišť Univerzity Karlovy v Praze v korporativním záhlaví odpovídaly oficiálnímu názvu (byť ve formalizované podobě). Prosíme o Vaše stanovisko k návrhu.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení.

Návrh řešení

V dlouhém procesu tvorby českých interpretací, které probíhaly v jednotlivých pracovních skupinách a za účasti zástupců řady českých knihoven, bylo dosaženo v určitém okamžiku a u určitého množství paragrafů takové shody, že bylo možno přikročit k jejich tištěnému publikování. Autoritní forma "Univerzita Karlova" byla v českých interpretacích AACR2 schválena jako forma názvu, pod nímž je tato korporace běžně identifikována (tzv. konvenční název korporace - viz 24.1A.AACR2R). Oficiální název "Univerzita Karlova v Praze" je v autoritním záznamu odkázán odkazem typu viz v poli 410. Doplnění autoritního záhlaví „Univerzita Karlova" o kvalifikátor místa nerespektuje doporučení schválených interpretací (viz 2.1."Zápis jmen korporací ve jmenném a věcném zpracování I."). a je v tomto případě nadbytečné - záměna s výše uvedenými zahraničními univerzitami nehrozí. Autoritní formy zmíněných univerzit jsou podle LC Names: „Universität Tübingen“ a „Karlstads Universitet“. Podle téhož zdroje žádná z těchto korporací nepoužívá anglickou variantu svého názvu ve formě "Charles University", proto ani u tohoto odkazu není nutné uvádět kvalifikátor místa.

Komentáře

Kvalifikátor je nadbytečný. Souhlasíme se stanoviskem odp. prac.
02. 08. 2002 12:00
Bezvýhradně souhlasíme se stanoviskem odpovědného pracovníka. Nechápeme, proč je schválený název revokován. Formalizovaná podoba názvů vysokých škol není dohodnuta (povolena). Údajně oficiální název ...v Praze je neobvyklý. Konvenční název považujeme za dostatečně jednoznačný a přímo celonárodně vžitý. Navíc si navrhovatelé v argumentaci i odporují, např. důraz na národně srozumitelné formy a zároveň poukaz na názvy zahraničních univerzit.
06. 08. 2002 12:00
Přípodotek (z VŠ knihovny): Stanovisko č. 2 přesně vymezuje jádro důvodu, proč vznikl požadavek na změnu českých interpretací korporativního záhlaví Univerzity Karlovy v Praze. Citace: "Konvenční název považujeme za dostatečně jednoznačný a přímo CELONÁRODNĚ vžitý." Domníváte se, že je dostačující, aby korporativní záhlaví v českých elektronických katalozích bylo v době rozsáhlé mezinárodní spolupráce srozumitelné pouze v "celonárodním" měřítku, tj. pro českého uživatele? Mimochodem: Pokud se některé z knihoven zdá oficiální název Univerzita Karlova v Praze "neobvyklý", jak se píše ve stanovisku č. 2, knihovny toto nevyřeší. Je potřeba obrátit se na MŠMT ČR a požádat o změnu zákona č. 111/98 Sb.
08. 08. 2002 12:00
Souhlasíme se stanoviskem odborného pracovníka a stanovska č. 1
21. 08. 2002 12:00
Též souhlasíme se stanoviskem odpovědného pracovníka a stanoviskem č.1
11. 09. 2002 12:00
Souhlasím se stanoviskem odpovědného pracovníka
19. 09. 2002 12:00
Souhlasím též se stanoviskem odpovědného pracovníka
19. 09. 2002 12:00
Souhlasím se stanoviskem odborného pracovníka.
20. 09. 2002 12:00
Připojuji se ke stanovisku odpovědného pracovníka, vysvětlení problematiky se mi zdá dostatečné.
20. 09. 2002 12:00
V tomto okamžiku souhlasím se stanoviskem odp. prac. Navrhuji pouze a) v rubrice AACR2R upřesnit pravidla na 24.1A a 24.4 b) doplnit pole do rubriky UNIMARC c) schválené interpretace raději citovat v jejich závěrečné podobě tj. "AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace ke kapitolám 23 a 24 AACR2R"
29. 09. 2002 12:00
Ztotožňuji se s názorem navrhovatelů pro autoritní formu korporace $aUniverzita Karlova $cPraha, Česko z důvodů, které uvádějí, zejména body 1 a 4.
07. 10. 2002 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena