Dotaz #186

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu soubory autorit (AUT)
Odesláno 05. 08. 2003
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 20. srpna 2003

Charakteristika problému

V souboru autorit NK došlo ke změně u autority jn20000620275 Pelikán, Jaroslav Jan, 1923- na Pelikán, Jaroslav, 1923-. Autor je narozen 1923 na Slovensku, ale působí v USA. V zemi jeho působení je jeho jméno v autoritním záznamu ACL pod číslem n50009026 Pelikan, Jaroslav Jan, 1923-. Prosím o sdělení, jaké důvody vedly k výše uvedené změně.

Návrh řešení:
Přimlouváme se za uvedení do původního tvaru Pelikan, Jaroslav Jan, 1923- podle země jeho působení a ve shodě s autoritou v CL.

Rozhodnutí o řešení

Záznam č. jn20000620275 navrhujeme ponechat s podobou autoritního záhlaví Pelikán, Jaroslav 1923- (viz vysvětleni a argumenty ve stanovisku č.2 a odp. prac.)

Návrh řešení

Záznam č. jn20000620275 byl vytvořen dne 20.6.2000 s podobou autoritního záhlaví Pelikán, Jaroslav 1923-, dne 8.9.2000 byly doplněny dvě podoby odkazových variant v odkazech typu viz (pole 400). Ke změně záhlaví tedy od samého počátku nikdy nedošlo. Ke stanovení záhlaví byly aplikovány par. 22.1A, 22.1B, 22.2A1. Záhlaví bylo stanoveno na základě hlavního pramenu popisu (titl.l.). NK ČR má ve fondu celkem 23 titulů zmíněného autora, ve 22 případech je jméno na titl.l. v podobě, Pelikán, Jaroslav, pouze v jediném případě Pelikán, Jaroslav Jan. V bib.bázi LC je tomu podobně - jasně převažuje námi zvolená varianta autoritního záhlaví. Stejná podoba záhlaví se vyskytuje i ve Slovenské národní knihovně. Podobu autoritního záhlaví v naší bázi autorit jsme nevolili shodně s LC proto, že zmíněný vědec není původem "anglosaským autorem".

Komentáře

Děkuji za vyčerpávající odpověď. Je ale zjevné, že ke změně záhlaví Pelikán, Jaroslav Jan na Pelikán, Jaroslav v souboru autorit NKP došlo (viz ##AUT10 000064602 FMT JA LDR -----dx^^^22-----^^^45^^ 001 jn19990009950 901 $$ajn20000620275 005 20000908 152 $$aAACR2 835 $$aZáhlaví Pelikan, Jaroslav Jan 1923- nahrazeno$$bPelikán, Jaroslav 1923- 906 $$azr20000908$$b0254) Je pravda, že v souboru autorit SNK je uveden Pelikán, Jaroslav se stejnou podobou záhlaví (viz ma000003211), evidentně se však jedná o jiného Pelikána Jaroslava, ale narozeného 1926 a publikujícího v oboru zoologie. Nahlédnutím do LC bylo zjištěno následující: Pelikán, Jaroslav, 1923- [from old catalog] ----1 Pelikán, Jaroslav [from old catalog] -----------1 Pelikán, Jaroslav Jan, 1923- -----------------54 Pelikán, Jaroslav Jan, 1923- [from old catalog]-4 Přesto, "že zmíněný vědec není původem anglosaským autorem", jeho publikační činnost mimo zemi svého původu (Slovensko) se jeví natolik výraznou, že se mi v tomto případě zdá vhodnější užití původního záhlaví.
06. 08. 2003 12:00
Záznam č. jn20000620275 skutečně nebyl změněn, byl vytvořen dne 20.6.2000 s podobou autoritního záhlaví Pelikán, Jaroslav 1923-, dne 8.9.2000 byly doplněny dvě podoby odkazových variant v odkazech typu viz (pole 400). Ke změně záhlaví tedy od samého počátku nikdy nedošlo, došlo však k vymazaní duplicitniho zaznamu (dne 8.9.2000). Při podrobné prohlídce jednotlivých záznam autora Jaroslava (ev. Jana) Pelikána v bib.bázi LC lze zjistit, ze z 54 záznamů je ve 48 případech na titulní straně knih forma jména Pelikán Jaroslav. Netuším, proč v LC stanovili záhlaví jinak (je dosti pravděpodobné, že podle prvního titulu, který měli v ruce). Domnívám se, že by podoba záhlaví měla zůstat, tak jak je v naší bázi autorit stanovena nyní. Dotaz kol. Hučína nastoluje obecnější problematiku - zda bez rozmyslu a nekriticky přebírat podobu záhlaví, či nikoliv...
19. 08. 2003 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena