Dotaz #187

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 11. 08. 2003
MARC 21 1XX $4, 7XX $4
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 27. srpna 2003

Charakteristika problému

Používají se kódy rolí 305 Autor disertace a 727 Vedoucí disertace pro autory/vedoucí pouze disertací (které české vysokoškolské kvalifikační práce jsou pak považovány za disertace?) nebo pro autory/vedoucí veškerých českých vysokoškolských kvalifikačních prácí, které jsou předkládány za účelem dosažení jakéhokoli stupně vysokoškolské kvalifikace tj. např. i pro autory/vedoucí bakalářských, diplomových ... prací - v tomto případě by ale bylo dosavadní slovní vyjáření role poněkud zavádějící.

Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu není aktualizováno a může být neplatné.
K problematice disertací je od února 2022 vystaven samostatný materiál dostupný zde:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-rukopisnych-tistenych-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci

   

UNIMARC
Doporučujeme kódy 305 Autor disertace a 727 Vedoucí disertace používat i pro vedoucí diplomových prací, magisterských prací apod. Kódy rolí (slovní vyjádření) ve formátu UNIMARC byly převzaty z anglického jazyka a odpovídají anglo-americkému akademickému prostředí. Evropské pojetí zahrnuje více typů vysokoškolských kvalifikačních prací, a lze pro ně uvedené kódy používat – vysvětlení viz Dotaz č. 184.
Soupis slovních označení kódů rolí v českém překladu standardu UNIMARC zůstane u tohoto označení již zřejmě bez opravy, v českém překladu MARC 21 je k této skutečnosti přihlédnuto alespoň českým ekvivalentem "Autor diplomové nebo disertační práce".

MARC 21
Kódy rolí ve formátu MARC 21 jsou vyjadřovány slovní zkratkou; označení "autor/vedoucí disertace" je v tomto formátu rozšířeno i na autora/vedoucího dalších typů kvalifikačních prací.

Autor diplomové práce nebo disertace - dis
Vedoucí diplomové práce nebo disertace - ths

Návrh řešení

Doporučujeme kódy 305 Autor disertace a 727 Vedoucí disertace používat i pro vedoucí diplomových prací, magisterských prací apod. Kódy rolí (slovní vyjádření) ve formátu UNIMARC byly převzaty z anglického jazyka a odpovídají anglo-americkému akademickému prostředí. Evropské pojetí zahrnuje více typů vysokoškolských kvalifikačních prací, ale lze pro ně uvedené kódy používat – vysvětlení viz Dotaz č. 184.
Soupis slovních označení kódů rolí v českém překladu standardu UNIMARC zůstane u tohoto označení již zřejmě bez opravy, v českém překladu MARC 21 je k této skutečnosti přihlédnuto alespoň českým ekvivalentem "Autor diplomové nebo disertační práce".

Národní knihovna ČR od r. 1996 disertace již nezpracovává, (výjimečně disertace získané ze zahraničí), a pokud jsou součástí báze NKC, jde většinou o záznamy z retrokonverze, popis proto většinou neobsahuje selekční údaj pro vedoucího disertace a autor disertace má roli 070.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena