Dotaz #153

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 16. 10. 2002
MARC 21 245
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 31. října 2002

Charakteristika problému

Kniha má rozložený titulní list, na kterém je uve- deno 6 autorů a 6 názvů díla bez jakéhokoliv gra- fického zvýraznění. Jak tyto autory můžeme zapsat, jestliže je v naší instituci nutné, aby badatelé mohli vyhledat všechny autory a všechny názvy díla. Záznam této knihy z ČNB není pro nás přija- telný.Děkujeme.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Podle definice (ISBD M) "jsou-li údaje obvykle umístěné na titulní stránce rozloženy na dvou protilehlých stránkách (bez opakování), obě se považují za jednu titulní stránku."

Pro zápis údajů z rozložené titulní stránky viz 2.0B1 AACR2R.
Zápis více děl různých autorů viz též řešení v dotazu č. 133 v této databázi.

Pozn.
Pokud jde o záznamy podobného typu v ČNB nebo databázi NKC, nemusí vždy zcela odpovídat současnému katalogizačnímu zpracování - databáze zahrnují i záznamy z retrokonverze apod.

Návrh řešení

Pro zápis údajů z rozložené titulní stránky viz 2.0B1 AACR2R.
Zápis více děl různých autorů viz řešení v dotazu č. 1 v této databázi.

Pozn.
Pokud jde o záznamy podobného typu v ČNB nebo databázi NKC, nemusí vždy zcela odpovídat současnému katalogizačnímu zpracování; databáze zahrnuje i záznamy z retrokonverze apod., tj. zpracované na minimální úrovni.

Komentáře

S návrhem řešení souhlasím. Do dotazu č. 1 doporučuji přidat vzor pro zápis "více děl více autorů", kde se pro zápis děl dalších autorů použijí podpole $c.
17. 10. 2002 12:00
1) Prosím doplnit do rubriky AACR2R odkaz na pravidla 1.1G2 a 1.1G3 a do rubriky UNIMARC odkaz na pole 200 $a, $c 2) Zmiňovaný dotaz č. 1 řešil zápis více děl téhož autora - souhlasím ale, že v případě více děl různých autorů by řešení mělo být obdobné 3) Bylo by vhodné doplnit příklad v UNIMARCu 4) Pro úplnost bych možná uvedla následující větu: "Jsou-li údaje obvykle umístěné na titulní stránce rozloženy na dvou protilehlých stránkách (bez opakování), obě se považují za jednu titulní stránku." (převzato z ISBD(M) s. 5) 5) Upozornila bych na související dotaz č. 51 6) V souvislosti s retrokonverzi apod. bych raději nehovořila o minimální úrovni = může být totiž zaměněno s minimálním úrovní pro Souborný katalog
28. 10. 2002 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena