Dotaz #185

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu elektronické zdroje (ELZ)
Odesláno 23. 07. 2003
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 13. srpna 2003

Charakteristika problému

Jaké obecné označení druhu dokumentu zvolit pro DVD obsahující film, textové informace a zvukové dokumenty? V NKC (SYS 001006016) je požito videozáznam, SNK používá elektronický zdroj.

Návrh řešení:
Přikláníme se k použití formulace elektronický zdroj, videozáznam navrhujeme použít pouze u videokazet.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení.

Návrh řešení

AACR2R, Příloha D (Slovník termínů) uvádí definici elektronického zdroje jako "dokument zakódovaný pro práci s počítačem" a videozáznam jako "záznam určený k přehrávání prostřednictvím televizního přijímače". Při bibliografickém popisu musíme z těchto definic vycházet – pokud by všechny formáty DVD byly "zakódovány pro práci s počítačem", pak by se mohly všechny disky DVD (digital versatile disc) zpracovat jako elektronické zdroje. Ve skutečnosti tomu tak není. V současné době existují tři formáty DVD, ze kterých vychází i bibliografický popis.

1) DVD-video je prozatím nejběžnější formát DVD používaný od r. 1996. Disky obsahují digitalizované filmy nebo videoprogramy a jsou určeny k přehrávání prostřednictvím DVD přehrávače připojeného k televiznímu přijímači. Je pravda, že lze disk DVD-video přehrát i v mechanice DVD v PC, ale je to obdoba přehrávání zvukového CD v mechanice CD-ROM (je možno ho sice přehrát, ale na úkor jeho kvality). Při bibliografickém zpracování se DVD-video popisují jako videozáznamy (toto je i případ záznamu NKC, SYS 001006016).

2) Disky DVD-ROM obsahují počítačová data (text a/nebo programy) a jejich využití je podmíněno použitím mechaniky DVD-ROM připojené k počítači. Z těchto disků je možno pouze číst; uložená data se nemohou mazat ani přepisovat. Bývají na nich uvedeny i požadavky na systém. Kromě toho existují další typy: DVD-R (možnost jednoho zápisu a opakovatelného čtení), DVD-RAM, DVD-RW a DWD+RW (možnost opakovatelného zápisu a mazání dat). Při bibliografickém zpracování se DVD-ROM popisují jako elektronické zdroje. Upozorňuji na pozici 06 v návěští (kód typu záznamu), kam se uvádí kód vystihující obsah dokumentu (tj. zda se jedná o textový, obrazový, zvukový, kartografický aj. dokument nebo "pravý" elektronický zdroj).

3) DVD-audio je nejmladším formátem (od r. 1999), pro jeho kvalitní přehrávku je určen speciální DVD-audio přehrávač (více informací na. adrese http://www.dvd.cz/dvdnetp/index.php?show=%2Fdvdaudio%2FDVDAUDIO20020530_1. Při bibliografickém zpracování se DVD-audio popisují jako zvukové záznamy. Jedná-li se o hybridní formu (disk obsahující jak část určenou speciálně pro DVD-audio přehrávače, tak část pro DVD-video), je třeba si při bibliografickém zpracování uvědomit, co je dominantní složkou popisné jednotky – v případě disku DVD-audio je to zvukový záznam.

Shrnutí:

Obecné označení druhu dokumentu pro DVD obsahující film, textové informace a zvukové dokumenty závisí na formátu DVD:

videozáznam ... disk ve formátu DVD-video
(specifické označení druhu dokumentu v oblasti fyzického popisu: 1 videodisk (DVD))

elektronický zdroj ... disk ve formátu DVD-ROM
(specifické označení druhu dokumentu v oblasti fyzického popisu: 1 DVD-ROM)

zvukový záznam ... disk ve formátu DVD-audio
(specifické označení druhu dokumentu v oblasti fyzického popisu: 1 zvuková deska (DVD))

Revize rozhodnutí pro specifické označení podle Dodatku 2004 AACR2R

Dodatky 2004 AACR2R (české vydání 2006) připouštějí možnost použít obvyklou terminologii pro specifický druh fyzického nosiče i pro videozáznamy a zvukové záznamy:

1 DVD-video
1 DVD-audio

Komentáře

Souhlasím s tímto řešením.
11. 08. 2003 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena