Dotaz #174

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu věcný popis (VEC)
Odesláno 25. 04. 2003
MARC 21 080
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 12. května 2003

Charakteristika problému

Problémy související s aplikací klasifikačního systému MDT - reakce na výzvu Dr. Balíkové. Základním problémem je, že MDT nemá hierarchickou strukturu, v níž jsou všechny prvky větve podřízené termínu na jejím vrcholu. Tato skutečnost ještě umocňuje druhý významný problém - neustálé změny. Samozřejmě, že systém musí reagovat na okolní realitu, ale právě nedodržení hierarchické struktury způsobuje problémy i při drobných úpravách. Navíc jsou občas prováděny velké změny (typu přesunu výpočetní techniky pod tř. 004). Změna v systému je vhodná pouze tehdy, přinese-li výrazné zlepšení. Neznám knihovní systém, který by dokázal udržovat kontinuitu takto používaných a měněných notací MDT. Každý pojem může být vyjádřen pomocí MDT tolika způsoby, že díky tomu číselník ztrácí smysl, protože se při změně nedá opravit indexování starších dokumentů. Vyhledávání podle MDT lze úspěšně použít pouze v CCL, tvorbou složitých dotazů, obsahujících znaky současné i dříve užívané. Uživatelé z řad veřejnosti jej nepoužívají vůbec.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

Návrh řešení

Problémy související s aplikací klasifikačního systému MDT i s údajnými častými změnami v systémech předmětových hesel a deskriptorů se NK snaží eliminovat aplikací souboru věcných autorit.

Jednotlivé autoritní soubory věcných autorit jsou dostupné zde.

Více informací o možném způsobu aplikace klasifikačního systému MDT naleznete zde.

Komentáře

Otázku o smyslu MDT si kladu od doby, co pracuji ve věcném popise. Je to systém geniální, ale opravdu nebyl nikdy moc populární u veřejnosti. Za totality nám tvrdili, že je to kvůli cizincům. kteří ovšem do ČSSR málokdy zavítali. Teď je pohyb cizinců větší a v EU bude ještě větší, postupně se propojují světové knihovny, tak snad to nějaký smysl má a mít bude. Přece není náhoda, že ve světových knihovnách systém DT zachovávají, kdyby to nebylo vůbec efektivní, asi by toho nechali. Myslím, že to sami teď moc neposoudíme, až "světový nadhled" nám v tom pomůže, a ten asi získáme až po nějaké době těsného soužití s Evropou a se světem. Pro cizince to určitě může sloužit aspoň jako hrubá orientace v oboru, o čem kniha pojednává, pro Čechy to je doplněk k heslu, zase tedy o oboru, když slovnímu vyjádření úplně nerozumějí. Co se týče změn, ty jsou ovšem v systému vždycky tragédií a v posledních 5 letech jsme si jich nadělali víc, než je zdrávo. Ovšem to je chyba nás nerozhodných a hašteřivých knihovníků, nikoliv MDT. A totéž se dělo (ještě ve větším měřítku) v heslech - už třikrát se u nás od revoluce 1989 opakoval cyklus, že se udělala tlustá čára a začalo se znovu - nejdřív stručná hesla "nahrubo", pak se navršila litaratura a začalo se třídit jemněji a ještě jemněji. Po pár letech se udělala nová tlustá čára a všechno se opakovalo. Tyhle cykly věcného popisu podle mě nadělaly ještě víc škody než zavádění úprav v MDT, protože zasáhly bezprostředně české čtenářské publikum a způsobily zmatek také ve vyhledávání pomocí slovních českých pojmů - obecnějších nebo podle zásady nejužšího pojmu? Ale teď už to nespravíme, tak aspoň tytéž chyby neopakujme hned znovu. Celkově si myslím, že MDT by se zachovat mělo, ale složitě komponované znaky mi nikdy nepřipadaly užitečné. Vybrané znaky MDT jsem vždy považovala na nejrozumnější etapu vývoje aplikace MDT u nás. Jestliže toto už není možné v praxi uplatňovat a chceme za každou cenu vyrábět přesné číselné ekvivalenty slov/hesel, pak se aspoň držme pečlivě autorit a doplňujme k nim poctivě třídníky a nesnažme se je často měnit a "vylepšovat" přidáváním podrobností. Číslo je vždycky něco úplně jiného než jazyk, autorita to spojuje, ale dost mechanicky, takže vlastně MDT ztrácí v autoritě původní hodnotu - tj. základní oborová orientace v literatuře. Tuhle funkci převezme asi Kategorie Konspektu. Když už jsme to takto vykoumali a zavedli, myslím, že teď můžeme leda sledovat, jestli něco nepřeháníme proti zvyklostem ve velkých světových knihovnách (třeba podrobnost znaků MDT) a zatím nemůžeme nic než čekat, co přinesou nové zkušenosti ve velkém rybníce Evropy a světového knihovnictví.
29. 04. 2003 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena