Dotaz #725

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 30. 05. 2019
MARC 21 264
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 30. července 2019

Charakteristika problému

Platí u vysokoškolských kvalifikačních prací stejné prameny popisu jako u monografií? Nebo je pramenem popisu celý dokument (tedy zda je možno použít např. vročení nebo místo z úvodu apod. bez použití hranatých závorek)?

Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu není aktualizováno a může být neplatné.
K problematice disertací je od února 2022 vystaven samostatný materiál dostupný zde:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-rukopisnych-tistenych-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci

Z hlediska jmenného popisu nejde o rozdíl kvalifikační práce/klasická monografie, ale o to, jestli se jedná o publikovaný nebo nepublikovaný zdroj.

Pokud kvalifikační práce vyšla jako standardní monografie, popisujeme ji stejně, jako jakoukoli jinou monografii. V poli 264 bude hodnota druhého indikátoru „1“ a pole musí obsahovat podpole $a, $b, $c.
Jestliže se jedná o „rukopis“, tedy o nepublikovaný zdroj, v poli 264 bude hodnota druhého indikátoru „0“ a pole nemusí obsahovat podpole $a, $b.

Pravidla RDA umožňují převzít údaje zapisované do pole 264 (vznik/vydání/distribuce/výroba) z celého provedení jak u nepublikovaných, tak i u publikovaných zdrojů.
Ani u publikovaných zdrojů (např. monografií) tedy nic nebrání tomu, převzít údaje pro pole 264 z textu knihy - pokud by bylo zřejmé, že se jedná jednoznačně o příslušné údaje týkající se tohoto konkrétního provedení. To ovšem u publikovaných zdrojů není příliš pravděpodobné, text zdroje obvykle slouží pouze k odvození údajů z obsahu zdroje v případě, že je nenalezneme jinde ve zdroji. (Pokud se totiž v předmluvě standardní monografie píše, že byla sepsána k určitému datu, nemusí to ještě znamenat, že byla v tomto roce také redakčně zpracována, připravena k vydání, vytištěna a distribuována...)
Jiná situace je u nepublikovaných zdrojů, kde nenastává časový odstup mezi vznikem a publikováním zdroje. Údaje tedy lze převzít i z textu, aniž bychom je dávali do hranaté závorky.

Do hranaté závorky se v poli 264 v obou případech zapisují údaje, které byly zjištěny mimo zdroj, odvozeny (mj. i z dalších informací v textu) nebo odhadnuty.

Návrh řešení

I u vysokoškolských kvalifikačních prací záleží především na tom, jestli jde o publikovaný nebo nepublikovaný zdroj. (Stává se, že kvalifikační práce vyjde již před obhajobou jako standardní monografie, včetně ISBN a dalších náležitostí - pouze s přidanou stránkou, obsahující údaje povinné pro kvalifikační práci.)

Jedná-li se tedy o práci, která vyšla a je šířena jako kniha, popisujeme ji jako knihu - včetně použití pole 264 s hodnotou druhého indikátoru „1“, uvádění údajů z předepsaných pramenů popisu atd.

U nepublikovaných zdrojů je pramenem popisu celý zdroj a můžeme použít informaci o místě nebo roce i z textu, pokud máme jistotu, že se jedná skutečně o rok vytvoření zdroje.
U nepublikovaných zdrojů tyto údaje samozřejmě zapisujeme do pole 264 s hodnotou druhého indikátoru „0“.

   

Komentáře

Se Stanoviskem odp. pracovníka souhlasím, jen prosím o mírnou úpravu - nyní to vyznívá tak, že u knih uvádíme údaje z předepsaných pramenů popisu, zatímco u nepublikovaných zdrojů je pramenem popisu celý zdroj - to je ale nepřesné. Dle mého názoru v obou případech platí "Údaje se přebírají z celého popisovaného provedení - primárně ovšem ze stejného pramene jako hlavní název …"
11. 07. 2019 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena