Dotaz #700

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 02. 05. 2018
MARC 21 264
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 11. července 2018

Charakteristika problému

Nakladatelství Philipp Reclam. Jak správně uvádět nakladatelství Philipp Reclam v době rozdělení Německa (a nakladatelství) na západní a východní? S místem v názvu, nebo bez? Philipp Reclam, nebo Philipp Reclam Stuttgart a Philipp Reclam Liepzig?

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Jméno nakladatele zapisujeme tak, jak je uvedeno na předepsaném prameni popisu. Přednostně tedy podle titulní stránky; není-li uvedeno na titulní stránce, tak podle dalších pramenů popisu v předepsaném pořadí.

Pořadí pramenů popisu atd. viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

   

Komentáře

A když je na titulní straně uvedeno: Philipp Reclam Stuttgart, na jednom řádku, stejným písmem, bez nejmenší nápovědy, jestli jde o název nakladatelství s místem vydání, nebo název nakladatelství obsahující sídlo nakladatele (jak bychom se mohli z historie nakladatelství domnívat)?
20. 06. 2018 12:00
V tomto případě, pokud není jméno místa gramaticky spojeno se jménem nakladatele, zapíšeme do podpole $a místo vydání ($a Stuttgart) a do podpole $b samotné jméno nakladatele ($b Philipp Reclam).
10. 09. 2018 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena