Dotaz #711

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 04. 09. 2018
MARC 21 250, 500
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 15. října 2018

Charakteristika problému

Jak vytvářet/nevytvářet souborné záznamy, vyjde-li v jednom roce vícesvazková publikace (většinou prodejná jen jako celek), kde všechny svazky nemají stejné pořadí vydání, protože některé svazky vznikly později? Postupovat stejně, pokud byl další svazek (s jiným pořadím vydání) vydán později, ale ve stejné grafické úpravě? (Ač jsem z NK, píšu dotaz do katpol, protože na tento problém můžou narážet všude, kde se vytvářejí soubory). Příklad: Stehlík, Země zamyšlená - některé sv. jsou i zdigitalizované Varianta 1: vytvořit kompletní soubory podle roku vydání, s poznámkou o odlišném vydání některého svazku (cnb000215099) Varianta 2: nespojovat na soubor vůbec Varianta 3: spojit na soubor jen díly se stejným poř.vyd., díly s jiným poř.vyd. nechat zvlášť (cnb003021033,cnb000144764) Varianta 4: spojit na soubor podle pořadí vydání, bez ohledu na rok vydání (na soubor by se spojily zázn. cnb000144763, cnb000144764 a sv.3 z cnb000215099 z výše uvedených příkladů). Varianty 3 i 4 považuju za velmi matoucí pro uživatele, i když jsou z hlediska katalogizačních pravidel v pořádku.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

K otázce se vztahuje schválený dotaz 366:

 1. V řešení se doporučuje přednostně popisovat na jeden soubor pouze stejná vydání.
 2. Možnost popsat na soubor různá vydání jednotlivých svazků se sice připouští, ale pouze výjimečně, v odůvodněných případech.
  Tedy tehdy, pokud např. existuje jasně deklarovaný záměr nakladatele/vydavatele distribuovat soubor těchto svazků jako celek ve stejnou dobu; případně je-li jednoznačný důkaz, že jeden či více svazků je průběžně revidováno (obvykle pouze u právních publikací typu iterace).
  Zapíše se pak obecná poznámka:
  500    $a Svazek 4: 2. vydání
  500    $a Svazky mají různá označení vydání
  500    $a Svazek 1 vyšel v několika vydáních
 3. U složitých případů, kdy nelze doložit či dohledat spojitost mezi svazky a vydáními, lze vytvořit pro každý svazek samostatný záznam.

O způsobu popisu se rozhodujeme v uvedeném pořadí - přednost má tedy bod 1, k bodu 3 přistupujeme pouze výjimečně.
Problematiku ovšem nelze popsat tak, aby obsahovala jednoznačný návod pro všechny případy, které mohou nastat. Konečné rozhodnutí proto někdy bude záležet i na úsudku katalogizátora.

   

Komentáře

Se Stanoviskem odp. prac. souhlasím, jen bych ještě uvedla řešení problému z dotazu tj. Stehlík Země zamyšlená. Tento konkrétní případ dle mého názoru přesně vyjadřuje situaci, kdy záleží na úsudku katalogizátora - volila bych řešení č. 1, které navrhuje tazatelka tj. vytvořit kompletní soubory podle roku vydání, s poznámkou o odlišném vydání některého svazku
11. 10. 2018 12:00
Záznamy byly upraveny ve shodě s předpokládaným záměrem nakladatele vydat soubor jako celek.
Vydání 3. svazku z roku 1970 bylo ponecháno samostatně vzhledem k vlastnímu názvu a většímu časovému odstupu – jedná se o typický případ, kdy se řešení „nevejde“ jednoznačně do žádné kategorie a volba je na katalogizátorovi.
14. 11. 2018 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena