Dotaz #734

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 02. 12. 2019
MARC 21 245, 505
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 10. ledna 2020

Charakteristika problému

Dobrý den, ve fondu máme druhotně svázané reklamní pohádky, Jednotlivé pohádky mají vlastní název, vydávaly je různé firmy, datace je jen odhadnutá. Jakým způsobem mohu tento svazek zpracovat? Moc děkuji

Rozhodnutí o řešení

Správně by měla mít každá pohádka svůj záznam a záznamy by měly být navzájem propojeny tak, aby mohla existovat pouze jedna jednotka, připojená ke všem.
To platí zejména pro běžně publikované a šířené zdroje.

Pokud to z nějakého důvodu není možné a/nebo pokud se jedná o jiné než standardně publikované zdroje, lze mimořádně popsat celý takto svázaný soubor na jeden záznam.

Pak bychom ale správně měli považovat takový soubor za sbírku („collection“), která se popisuje jako nepublikovaný zdroj (bez ohledu na to, jestli se skládá z původně publikovaných nebo nepublikovaných materiálů).

Pro popis z toho vyplývá

 • pole LDR, pozice 07: kód „c“
 • pole 008, pozice 06 (před daty vydání): kód „i“ nebo „k“ (podrobnosti viz manuál MARC 21)
 • pole 008, pozice 15-17 (místo vydání): v případech, kdy jednotlivé části pocházejí z různých území, používáme kód "vp" (různá místa)
 • pole 245: neexistuje-li pro všechny zahrnuté zdroje jeden společný název, musí katalogizátor vytvořit umělý název, který se zapisuje v hranatých závorkách
 • pole 500: v případech, kdy název vyváří katalogizátor, přidáváme poznámku „Název vytvořen katalogizátorem“
 • pole 264: pro nepublikované zdroje by se mělo zapisovat s hodnotou druhého indikátoru „0“ a povinný je pouze zápis roku v podpoli $c; zde by měl být zapsaný rok nebo rozpětí let odpovídající roku vydání/vzniku všech obsažených materiálů nebo jejich většiny
 • pole 264, podpole $a, $b: obvykle nevyplňujeme vůbec (ani textem „... není známo“); v podobných případech jako tento ale doporučujeme zapsat (převažující) místo vydání nebo alespoň státní území a jediného či převažujícího nakladatele
 • pole 505: doporučujeme názvy jednotlivých pohádek alespoň rozepsat poli 505 s hodnotou druhého indikátoru „0“:
  505 00 $t Název první pohádky -- $t Název druhé pohádky -- $t Název třetí pohádky
 • pole 300: zapisujeme dle okolností „1 svazek (různé stránkování)“, nebo (v případě nesvázaných dokumentů) „1 portfolio“ nebo „1 pouzdro“; volitelně je možné do kulatých závorek dodat počet stran, listů, svazků apod., např. „1 portfolio (xx nečíslovaných stran)“, „1 pouzdro (xx nečíslovaných stran)“, „1 pouzdro (45 brožur)“...

U souboru různých samostatně vydaných zdrojů s vlastními názvy se jedná skutečně o „nouzové“ řešení a mělo by se k němu přistupovat pouze výjimečně.
Určitě není vhodné takto zapisovat zdroje spadající do České národní bibliografie.

   

Návrh řešení

Správně by měla mít každá pohádka svůj záznam a záznamy by měly být navzájem propojeny tak, aby mohla existovat pouze jedna jednotka, připojená ke všem.
To platí zejména pro běžně publikované a šířené zdroje.

Pokud to z nějakého důvodu není možné a/nebo pokud se jedná o jiné než standardně publikované zdroje, lze mimořádně popsat celý takto svázaný soubor na jeden záznam, který bude mít jeden společný název. (Neexistuje-li pro všechny zahrnuté zdroje jeden společný název, musel by katalogizátor vytvořit i název.)
V tom případě by ovšem bylo vhodné jednotlivé pohádky alespoň rozepsat v poli 505 s hodnotou druhého indikátoru „0“:
505 00 $t První pohádka -- $t Druhá pohádka -- $t Třetí pohádka

U souboru různých samostatně vydaných zdrojů s vlastními názvy se jedná skutečně o „nouzové“ řešení a mělo by se k němu přistupovat pouze výjimečně.

   

Komentáře

S navrženým řešením souhlasím, ale mám doplňující otázky: jaká hodnota bude zapsána v LDR na pozici 07 (c?) a jaký kód bude použit v poli 008 na pozici 06 - je možno použít kód i nebo k?
08. 01. 2020 12:00
Jakou podobu budou mít v tom případě nakladatelské údaje v poli 264?
12. 01. 2020 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena