Dotaz #732

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 25. 11. 2019
MARC 21 773
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 13. února 2020

Charakteristika problému

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s psaním velkých písmen v poli 773, podpole g (zdrojový dokument) - zda psát velké nebo malé písmeno. U některých článků v databázi NK je malé písmeno (např.: č. 1 (2019)) a někde velké písmeno (např.: S. 291-298)

Rozhodnutí o řešení

Zápis zdrojového dokumentu jako takového není v RDA podrobně rozpracován.
Pravidla pro zápis počátečních velkých/malých písmen v označení svazků v příloze A se vždy vztahují ke konkrétní oblasti popisu a žádné se netýká přímo oblasti zdrojového dokumentu.

V této chvíli proto není důvod měnit dosud platnou instrukci k poli 773.

   

Návrh řešení

Zápis zdrojového dokumentu jako takového není v RDA podrobně rozpracován.
Můžeme vycházet z příkladů u pravidla pro zápis číslování části obecně (24.6.1.3) a z pokynů pro psaní velkých písmen v příloze A (Capitalization), kde se doporučuje zapisovat svazky s malým počátečním písmenem (pokud pravidla daného jazyka nestanovují jinak). Z příkladů to lze odvodit i pravidlech ISBD.

Zdrojovým dokumentem se zabývá norma ISO 690 (Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů), kde je také uváděno malé písmeno.

Oproti tomu v příkladech v manuálu MARC 21 jsou svazky v poli 773 v podpoli $g zapisovány s velkým písmenem, ale použití formátu MARC 21 není výslovně vázáno na konkrétní pravidla (závazné je pro nás pouze rozdělení údajů do polí a podpolí, nikoli přesná podoba zápisu).

   

Komentáře

773 připomíná citaci, příklad: $t E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management $x 1212-3609 $d Liberec : Technická univerzita v Liberci, 1998- $g Ročník 16, číslo 3 (2013), strany 20-33 $q 16:3 $9 2013 Když každá část začíná velkým písmenem, tedy když se $g píše s velkým na začátku a s malými písmeny uprostřed, vypadá to pěkně a přehledně.
23. 01. 2020 12:00
Ale právě v normě ISO 690, která se zabývá bibliografickými odkazy a citacemi, je v příkladech u bodu 10.2 (Citované části díla) vždy na začátku malé písmeno. (Zatímco v souhrnných příkladech v příloze C to vypadá, jako by se norma této otázce spíš vyhýbala - jsou tam pouze případy, kdy označení části díla začíná buď číslicí, nebo výrazem, ve kterém se počáteční velké písmeno píše i uprostřed věty.)
24. 01. 2020 12:00
V (domnívám se platném) metodickém materiálu Zápis zdrojového dokumentu do pole 773 0# (https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/kooperacni-system-clankove-bibliografie-a-anl/anl-zdroj773) je v příkladech důsledně používáno velké písmeno. Také ve starších metodických materiálech je v příkladech používáno velké písmeno. Otázka tedy zní - pokud tato problematika není v RDA podrobně rozpracována je opravdu nutné měnit léta platnou metodiku?
06. 02. 2020 12:00
Takto to vyplývá ze současné verze RDA (příloha A7) a z příkladů v normě ISO 690. (V nové verzi RDA, která by se měla stát platnou přibližně za 2-3 roky, toto doporučení schází.)
Správně, podle nynějších pravidel, by se tedy skutečně mělo zapisovat malé písmeno.
Na druhou stranu psaní velkých/malých písmen není nijak zásadní pro vyhledávání/porovnávání záznamů a pravidla na ně výhledově zřejmě budou klást daleko menší důraz.
Přece jen se však jedná o odklon od aktuálně platných pravidel, takže by bylo vhodné, aby se vyjádřili členové pracovních skupin, minimálně skupiny pro ANL.
12. 02. 2020 12:00
Vzhledem k tomu, že RDA v tomto směru výslovně žádná přímá doporučení nedávají, pokládám za vhodné zůstat u stávající metodiky ANL (tj. ponechat počáteční velké písmeno), ne se domýšlet, která jiná doporučení (vztahující se k jiným polím a podpolím) by se dala použít a jak, aby byl zachován duch RDA. I když příklady ve specifikaci formátu MARC 21 nejsou jistě závazné (a nemusejí nutně být podle pravidel RDA, byť tomu tak v praxi snad ve všech případech je), jsou podle mého názoru – není-li k dispozici vhodné ustanovení RDA – nejvhodnějším vodítkem. A v této specifikaci jsou rovněž velká počáteční písmena, viz http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd773.html.
26. 02. 2020 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena