Dotaz #726

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 18. 06. 2019
MARC 21 264, 710, 928
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 30. července 2019

Charakteristika problému

Skloňování nakladatele a 710 pro nakladatele. Příklad. Na titulní straně bude uvedeno: "Vydáno spoluprací Albatrosu s Karlovou univerzitou". Jak bude v tomto případě vypadat zápis v poli 264 vzhledem k pravidlu "opisujeme, tak jak to je"? Jak velká chyba je, kdybych v tomhle případě přidal do 710 Karlovu univerzitu jako nakladatele (má to totiž své výhody)? Dočetl jsem se, že 710 by se měla týkat spíš vedlejší autorské odpovědnosti, (245) a ne původu (264).

Rozhodnutí o řešení

V poli 264 musíme údaj zapsat tak, jak byl uveden na prameni popisu. Je-li informace o nakladateli na prameni popisu uvedena jako fráze, zapíšeme ji jako celek do jednoho výskytu podpole $b - i v případě, kdy jsou do ní zahrnuti dva různí nakladatelé.

Pokud potřebujeme u takto zapsaného podpole $b umožnit vyhledávání jména nakladatele v 1. pádu nebo vyhledávání druhého nakladatele v rejstříku, můžeme ho zapsat do pole 928.

Nikdy bychom neměli zaměňovat nakladatelskou funkci a jinou odpovědnost korporace za vznik zdroje.

-------

Instituce, která je uvedena jako nakladatel, může být někdy zároveň zapsána i jako korporace v poli 110 nebo 710, ale musí pro to být důvod, nestačí pouze to, že jako nakladatel v poli 264 není uvedena v 1. pádu.
Bylo by to pouze v případě, kdy by korporace měla současně i další odpovědnost než pouze nakladatelskou (například vysoká škola, která si sama vydává svoje skripta).

I kdybychom se snažili napomoci vyhledatelnosti jména nakladatele jeho zapsáním do pole 710, účel by to stejně neplnilo, protože údaje z polí 110/710 jsou obvykle zařazena do jiných rejstříků a jiných souborů slov, než údaje z pole 264 $b.

   

Návrh řešení

V poli 264 musíme údaj zapsat tak, jak byl uveden na prameni popisu.

Pokud potřebujeme umožnit vyhledávání jména nakladatele v 1. pádu, můžeme ho v této podobě zapsat do pole 928.

Nikdy bychom neměli zaměňovat nakladatelskou funkci a jinou odpovědnost korporace za vznik zdroje.

-------

Instituce, která je uvedena jako nakladatel, může být někdy zároveň zapsána i jako korporace v poli 110 nebo 710, ale musí pro to být důvod, nestačí pouze to, že jako nakladatel v poli 264 není uvedena v 1. pádu.
Bylo by to pouze v případě, kdy by korporace měla současně i další odpovědnost než pouze nakladatelskou (například vysoká škola, která si sama vydává svoje skripta).

I kdybychom se snažili napomoci vyhledatelnosti jména nakladatele jeho zapsáním do pole 710, účel by to stejně neplnilo, protože údaje z polí 110/710 jsou obvykle zařazena do jiných rejstříků a jiných souborů slov, než údaje z pole 264 $b.

   

Komentáře

Takže 264 bude vypadat takhle: 264 $bvydáno spoluprací Albatrosu : $bs Karlovou univerzitou? Co se týká té 710. Myslel jsem to spíš tak, že když vysoká škola nebo Akadedmie věd vydá knihu někoho, kdo u nich pracuje, tedy se dá předpokládat, že obsah té knihy vznikal pod jejich patronátem, lze je považovat za alespoň nepřímé autory? (S ohledem na to, že jde vlastně o výsledek výzkumné činnosti instituce.) Uvedu příklad: Rydvalová, Petra: Rodinné podnikání zdroj rozvoje obcí (ISBN 978-80-7494-245-7). Lze v tomhle případě univerzitu uvést do 710? PS: Nemyslím, že by současné vyhledávače měly se skloňováním vůbec nějaké problémy
13. 07. 2019 12:00

Je-li informace o nakladateli na prameni popisu uvedena jako fráze, zapíšeme ji jako celek do jednoho výskytu podpole $b - i v případě, kdy jsou do ní zahrnuti dva různí nakladatelé.
Pro umožnění vyhledávání v souborech slov v prvním pádu nebo pro možnost vyhledání druhého uvedeného nakladatele v abecedním rejstříku opět můžeme použít pole 928. (Vyhledávače se skloňováním problémy možná nemají, ale totéž nemusí platit pro databáze knihoven.)

Autorskou odpovědnost instituce nelze odvozovat pouze z toho, že autor je i jejím zaměstnancem. Nemluvě o tom, že katalogizátor nemusí zjistit, jestli autor je (nebo byl - u knihy vydané před delší dobou) zaměstnancem vydávající instituce.
Záleží skutečně na tom, jestli je korporace uvedena na pramenech popisu takovým způsobem, aby se to dalo považovat za informaci o odpovědnosti (jiné než je funkce nakladatele/distributora/tiskaře).

Korporace, které se hlásí k nějaké odpovědnosti za vznik díla/provedení, to obvykle uvedou někde na pramenech popisu. Typickým příkladem jsou např. skripta vydávaná vysokými školami.

24. 07. 2019 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena