Dotaz #698

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 18. 04. 2018
MARC 21 245
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 4. července 2018

Charakteristika problému

Psaní velkých písmen v anglických názvech. Pravidla RDA pro pole 245 uvádí: 1)"Údaje se zapisují přesně tak, jak se vyskytují na provedení – včetně chyb a překlepů." a zároveň 2) "Psaní velkých písmen se řídí gramatickými pravidly daného jazyka, velkým písmenem začíná první slovo hlavního názvu, první slovo alternativního názvu a obvykle pak jména osob, korporací, akcí apod." V případě anglického jazyka platí gramatické pravidlo, že se u názvu děl, knih, filmů a obecně názvů píší velká počáteční písmena. V našem případě jde o názvy monografických čísel časopisu Transaction of the Royal Society of Edinburgh. Např. název z titulní strany vypadá takto "The Blind Seed Disease of Rye-Grass and its Causal Fungus" a na obálce je vyveden tiskacími písmeny. Je tedy správně, pokud jej při katalogizaci zapíšeme do pole 245 jako na titulní straně - tedy s velkými počátečními písmeny? Děkuji za odpověď.

Rozhodnutí o řešení

Pravidla RDA k problematice psaní velkých/malých písmen v názvech uvádějí (příloha A.4):
„Capitalize the first word or the abbreviation of the first word in a title, or in a title of a part, section, or supplement (see 2.3.1.7). Capitalize other words within titles by applying the guidelines at A.10–A.55, as applicable to the language involved.“

Výslovně je zde tedy určeno, že velkým písmenem má být zapsané první písmeno názvu, názvu části nebo názvu suplementu.
Další slova se zapisují s velkým nebo malým písmenem tak, jak to odpovídá běžnému pravopisu daného jazyka. (Přílohy A10-A55 se již k problematice názvů nevracejí, obsahují pokyny pro psaní velkých/malých písmen v konkrétních případech - např. u osobních jmen, jmen korporací, historických událostí, svátků apod.).

Z toho vyplývá, že se slovy uprostřed názvu zacházíme stejně jako se slovy uprostřed věty. Pokud pro to není další důvod (u angličtiny tedy např. jména, náboženství, národnosti...), velká písmena nepoužíváme.

To potvrzují i příklady uvedené u přílohy A4. Na ukázku čtyři z více než dvaceti příkladů:
The big book of stories from many lands
Les misérables
Progress in nuclear energy
An interpretation of The ring and the book

Ale:
Acta Universitatis Carolinae. Philologica
(Součástí názvu je jméno Univerzity Karlovy, které by bylo i uprostřed věty v běžném textu psáno s velkými počátečními písmeny. „Philologica“ je název řady; stejně jako u názvu části začíná velkým písmenem, protože pro nás je to „nová věta“.)

Návrh řešení

Pravidla RDA k problematice psaní velkých/malých písmen v názvech uvádějí (příloha A.4):
„Capitalize the first word or the abbreviation of the first word in a title, or in a title of a part, section, or supplement (see 2.3.1.7). Capitalize other words within titles by applying the guidelines at A.10–A.55, as applicable to the language involved.“

Výslovně je zde tedy určeno, že velkým písmenem má být zapsané první písmeno názvu, názvu části nebo názvu suplementu.
Další slova se zapisují s velkým nebo malým písmenem tak, jak to odpovídá běžnému pravopisu. (Přílohy A10-A55 se již k problematice názvů nevracejí, obsahují pokyny pro psaní velkých/malých písmen v konkrétních případech - např. u osobních jmen, jmen korporací, historických událostí, svátků apod.).

Z toho vyplývá, že se slovy uprostřed názvu zacházíme stejně jako se slovy uprostřed věty. Pokud pro to není další důvod (u angličtiny tedy např. jména, náboženství, národnosti...), velká písmena nepoužíváme.

To potvrzují i příklady uvedené u přílohy A4. Na ukázku čtyři z více než dvaceti příkladů:
The big book of stories from many lands
Les misérables
Progress in nuclear energy
An interpretation of The ring and the book

Ale:
Acta Universitatis Carolinae. Philologica
(Součástí názvu je jméno Univerzity Karlovy, které by bylo i uprostřed věty v běžném textu psáno s velkými počátečními písmeny. „Philologica“ je název řady; stejně jako u názvu části začíná velkým písmenem, protože pro nás je to „nová věta“.)

   

Komentáře

Se Stanoviskem odp. prac. souhlasím, jen bych pro úplnost doplnila "Další slova se zapisují s velkým nebo malým písmenem tak, jak to odpovídá běžnému pravopisu DANÉHO JAZYKA. (Přílohy A10-A55 ...
14. 06. 2018 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena