Dotaz #713

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu analytický popis (ANL)
Odesláno 16. 11. 2018
MARC 21 773
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 13. prosince 2018

Charakteristika problému

Časopis přestal uvádět údaj o ročníku. Má se i nadále zapisovat ročník v analytickém záznamu v poli 773 v hranatých závorkách nebo se nemá vůbec zaznamenávat?

Návrh řešení:
Ročník sice není v časopise uvedený, ale dá se v budoucnu dopočítávat. Navrhuji zapisovat jej v poli 773 v hranatých závorkách.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Ročník v poli 773 by se určitě neměl dopočítávat. Do pole zapisujeme takové číslování, jaké se uvádí na zdroji.
Jestliže se přestalo s číslováním ročníků, zřejmě bude na zdroji uváděno jiné odlišení - pravděpodobně rok.

   

Komentáře

Pokud časopis přestal uvádět číselné označení jednotlivých čísel a nadále uvádí pouze označení chronologické, pak bych opravdu do hranaté závorky nic neuváděla. Pokud ale časopis přestal uvádět pouze ročníky a nadále uvádí čísla, která jsou každý rok znovu od jedničky, pak se mi zdá opravdu uvádění ročníku v hranaté závorce vhodnější, už kvůli případné záměně (jiná situace by samozřejmě byla v případě průběžného číslování).
29. 11. 2018 12:00
A skutečně se stává, že vychází periodikum, na kterém je uvedeno, že se jedná dejme tomu o číslo 1, 2, 3... a přitom na něm není vůbec žádné označení, které by odlišovalo jednotlivé ročníky? Tedy ani kalendářní rok?
(To, že se přestane uvádět ročníkování a zůstane pouze kalendářní rok, není tak neobvyklé - pravděpodobně proto, že se vydavateli z nějakého důvodu zdálo vhodnější odlišovat ročníky pouze rokem.)
Pokud jde o dopočítávání - jak by to v praxi mělo vypadat např. ve chvíli, kdy by vydávání bylo na nějaký čas přerušeno? Dopočítávalo by se mechanicky podle let, nebo by se zohledňovala přestávka ve vydávání?
03. 12. 2018 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena