Dotaz #715

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 08. 01. 2019
MARC 21 245, 500, 700
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 8. února 2019

Charakteristika problému

Považuje se vedoucí dizertační práce (školitel) za přispěvatele (osobu s vedlejší autorskou odpovědností) a má se uvádět v záznamu podle pravidel RDA? V práci je tento údaj obvykle uveden na titulním nebo rubu titulního listu. Děkuji.

Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu není aktualizováno a může být neplatné. K problematice disertací je od února 2022 vystaven samostatný materiál dostupný zde:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-rukopisnych-tistenych-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci

Autorský podíl vedoucího (případně i oponenta) disertační práce nepovažujeme za natolik významný, aby bylo nutno je v záznamu uvádět.

Není to ale ani úplně vyloučené, v tomto případě záleží na rozhodnutí katalogizátora (případně katalogizující instituce).

Pokud se katalogizátor rozhodne vedoucího práce a oponenta uvádět, neměl by je jako popisný údaj zapisovat v poli 245 (bez ohledu na to, jestli jsou na titulní straně nebo ne), ale pouze ve formě poznámky v poli 500.
Jako selekční údaj je možné je zapsat v polích 700.

   

Návrh řešení

Autorský podíl vedoucího (případně i oponenta) disertační práce nepovažujeme za natolik významný, aby bylo nutno je v záznamu uvádět.

Není to ale ani úplně vyloučené, v tomto případě záleží na rozhodnutí katalogizátora (případně katalogizující instituce jako takové).

   

Komentáře

Se Stanoviskem odp. pracovníka souhlasím. V případě uvádění těchto osob v záznamu doporučuji domluvit se na jednotném postupu, protože se domnívám, že v řadě zejména vysokoškolských knihoven se tyto údaje do záznamu zapisují. Navrhuji k případné diskusi toto řešení, které používáme na MU již léta. Řešení bylo plně v souladu s AACR2 a domnívám se, že ani v RDA nedošlo ke změně. Pole 245$c - zde se uvádí (v deskriptivním tvaru) pouze údaje o autorovi práce – údaje (v deskriptivním tvaru) o dalších původcích jako např. o vedoucím práce, oponentech apod. se neuvádí do tohoto pole, ale v případě potřeby (tj. jde o nepovinny údaj) do poznámky (pole 500). Pole 500$a - je zde možno v případě potřeby (tj. nepovinně) uvést (v deskriptivní podobě) údaje o dalších původcích práce např. o vedoucím práce, oponentech. Pro vedoucí/oponenty všech vysokoškolských prací bez rozdílu se užívá návěští Vedoucí práce: nebo Oponent: Pole 700$4 Vedoucí bakalářské práce, diplomové práce, rigorózní práce, dizertace, habilitační práce = 700$4ths. Ostatní přispěvatelé = 700$4oth
25. 01. 2019 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena