Dotaz #706

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 22. 06. 2018
MARC 21 245 $n, 505
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 22. března 2019

Charakteristika problému

Číslo svazku v názvu, nebo v $n. Dotaz navazuje na podobný předchozí, dotaz č. 417. Kdy považujeme číslo svazku za "nedílnou součást názvu"(vyjma případů učebnic a skript)? Viz příklady ze souborného katalogu: Doba jedová a Šumavští rodáci vzpomínají. Proč v těchto případech číslo není v podpoli $n?

Návrh řešení:
Pokud má svazek vlastní podnázev, nepovažovat číslici za nedílnou součást názvu. Pokud je svazek bez vlastního podnázvu, považovat číslici za součást názvu.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Na úvod malé vyjasnění terminologie:
Název, kterým se odlišují například jednotlivé svazky u vícesvazkové monografie (a který se obvykle zapisuje v poli 245 do podpole $p) je název části.
Podnázev se považuje za „další názvovou informaci“ a je to text, který nějakým způsobem doplňuje název (může doplňovat hlavní název, souběžný název i název části).

Pokud mají jednotlivé části vícesvazkové monografie vlastní významné názvy (tedy jiné než pouze název typu „A-B“, „C-D“, „1918-1938“, „19. století“...), popisuje se každý svazek zvlášť.
Číselné označení části (někdy též písmenné - jsou-li části odlišeny označením jako „Část A“, „Část B“, případně „1a“, „1b“ apod.) se v poli 245 zapisuje do podpole $n, vlastní název části do podpole $p.
Instrukce viz:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/zapisy-z-jednani/popis-vicesvazkovych-monografii

Výjimečně lze zapsat označení části (nejčastěji číselné) jako součást názvu. Týká se to obvykle učebnic a skript; zdůvodnění a přesná instrukce k popisu je k dispozici zde:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/popis-souboru-jednotlivych-svazku-ucebnic-2013-brezen-2019

Ke konkrétním záznamům, uvedeným v dotazu: tam, kde bylo číslo části uvedeno jako součást hlavního názvu, se jednalo o chyby. Pouze v jednom případě se chyba objevila i v České národní bibliografii (tj. přímo v databázi Národní knihovny ČR), ta byla opravena.
Při ověřování správnosti katalogizačního záznamu doporučujeme řídit se Českou národní bibliografií. V Souborném katalogu se sejdou záznamy z různých zdrojů a v různé kvalitě, nemusí tedy jít o směrodatnou verzi popisu.
Upozornění na případné chyby v záznamech potom doporučujeme zasílat přímo pracovníkům Souborného katalogu ČR

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena