Dotaz #723

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 23. 04. 2019
MARC 21 návěští, 336
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 15. května 2019

Charakteristika problému

336 a chyba formátu. - V metodice se píše: "Pokud je kromě textu ve zdroji významně zastoupena jiná forma komunikace, např. obsah vyjádřený formou obrazu, v záznamu se do opakovatelného pole 336 uvede typ obsahu pro tuto další formu komunikace." V materiálu pro pole 336 (https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/typ-obsahu-pole336-1) se píše, že pro obsah "text" má být návěští "a", nebo "t", a pro obsah "statický obraz" má být návěští "k" nebo "g". - A teď, když mám třeba fotografickou publikaci a podle metodiky záznam obohatím o druhou 336 se "statickým obrazem", vyhodí mi to při odeslání do CASLINu chybu formátu, protože jako kniha má v návěští kód "a". Chtělo by to nějak sladit instrukce.

Rozhodnutí o řešení

První výskyt pole 336 musí odpovídat kódu v návěští (=pole LDR) na pozici 06 („Typ záznamu“).

Je-li třeba uvést ještě jiné typy obsahu, můžeme je zapsat do dalších výskytů pole 336. (Podrobněji k zápisu dalšího výskytu pole 336 pro obrazový materiál viz dotaz č. 613.)

Pokud je v návěští na pozici 06 správně uveden kód „a“ nebo „t“, v prvním výskytu pole 336 je uvedeno „text“ a případné další typy obsahu jsou zapsány v dalších samostatných výskytech pole, měl by být záznam z tohoto hlediska v pořádku.

   

Návrh řešení

Pokud je v návěští správně uveden kód „a“ nebo „t“, v prvním výskytu pole 336 je uvedeno „text“ a případné další typy obsahu jsou zapsány v dalších samostatných výskytech pole, měl by být záznam z tohoto hlediska v pořádku.

   

Komentáře

Se Stanoviskem odp. prac. souhlasím, jen by možná bylo vhodné Stanovisko rozšířit/zobecnit - platí totiž, že první výskyt pole 336 musí odpovídat kódu v LDR/06, jinak při odeslání do SK ČR hlásí kontrolní programy chybu formátu.
03. 05. 2019 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena