Dotaz #690

Stav řešení Přijato
Typ dotazu kartografické dokumenty (KAR)
Odesláno 22. 02. 2018
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Jak přistupovat k mapě, která má v tiráži uvedeno, že se jedná o 2. aktualizovaný dotisk (2017) a zároveň obsahuje stejné ISBN jako vydání z roku 2007? Jedná se o dotisk nebo o nové chybně označené vydání a ISBN tak patří v poli 020 do $z? Jedná se o mapu 978-80-7224-494-2 z nakladatelství Shocart. Tento problém se tohoto nakladatelství týká obecně. U nově vydaných map uvádí ISBN dříve vydaných titulů, ale při bližším srovnání je vidět, že obsahují například jinou grafickou úpravu u doprovodného textu a ilustrací.

Komentáře

Není možné vkládat komentáře, jelikož dotaz má stav Přijato