Dotaz #710

Stav řešení Přijato
Typ dotazu seriály (SRL)
Odesláno 30. 08. 2018
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Dobrý den. Jak se přednostně mají zpracovávat periodika (s ISSN), která mají monotematická (monografická čísla) s v vlastním ISBN?

Návrh řešení:
Nabízí se zřejmě hlavně dvojí možné řešení: a) celý titul zracovat jako periodikum s jednou signaturou, přičemž jednotky budou připojeny k záznamu periodika a monografická čísla budou se záznamem seriálu propojena pomocí propojovacích polí, takže budou vyhledatelná, nicméně k jednotlivým jednotkám se uživatel dostane přes záznam časopisu. Takto pak celý titul zařadit do katalogu seriálů nebo na regál mezi seriály. b) jednotlivá monografická čísla s ISBN zpracovat jako monografie (každé s vlastní přidělenou monografickou signaturou), propojit je se záznamem seriálu jako celku prostřednictvím propojovacích polí a jednotky připojit pokaždé k jednotlivému monografickému záznamu. Jednotlivá monografická čísla pak zařadit do katalogu monografií nebo na regál mezi monografie. Které řešení je lepší (obvyklejší?, předepsané?) a proč? Nám se jeví, že každé má své pro a proti a v katalogu dříve zpracované seriály podobného typu máme zpracované různě buď tím, nebo oním způsobem. Lze nějak jednoznačně rozřešit, k čemu se dlouhodobě přiklonit? Má v takových případech, kdy je určité dílo zároveň monografie a zároveň číslo časopisu, monografické nebo seriálové zpracování přednost před tím druhým? Já osobně bych se přikláněla spíše k seriálovému zpracování (kdy je celý titul periodika na regálu u sebe pohromadě, uživatel tak jednotlivá čísla vždy najde na stejném místě), přičemž se samozřejmě vytvoří i záznamy monografií, které se se záznamem seriálu propojí, takže vyhledatelné je v elektronickém katalogu oboje. Monografické zpracování má zase tu výhodu, že se na regál umístí k tomu tématu, kterého se přesně dané číslo týká. Např. celý časopis je zaměřen na biologii, konkrétní monografické číslo se týká měkkýšů - monografické číslo se ve volném výběru, kde my řadíme knihy podle tématu, umístí mezi podobně zaměřené monografie. Uživatel ho tak na regále najde u tématu Měkkýši a ne mezi obecněji zaměřenými časopisy. Který typ zpracování se Vám dlouhodobě (a se zohledněním všemožných hledisek, výhod a nevýhod pro knihovníky i uživatele) jeví jako lepší? Nebo je tento problém dokonce ošetřen nějakým předepsaným katalogizačním pravidlem, o němž zatím nevím? Děkuji.

Komentáře

Není možné vkládat komentáře, jelikož dotaz má stav Přijato