Dotaz #705

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 11. 06. 2018
MARC 21 245, 700
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 9. července 2018

Charakteristika problému

1) Dohledává se editor, pokud není žádný přímý autor?
2) Uvádí se editor, pokud je přímý autor, editor není uveden na prameni popisu spolu s přímým autorem, avšak zároveň má významný podíl na díle?
3) Uvádí se editor, pokud na titulní straně není uveden žádný autor, např. na rubu titulní strany je více autorů a současně editor s významným podílem (typicky u sborníků)?br /> V praxi někteří katalogizátoři uvádějí ve 245 c, někteří v 500, někteří vůbec. V Katalogizaci podle RDA, 100/700 toto objasněno není, v bodě 4. jsou zmíněni ilustrátoři a překladatelé, editoři nikoli.

Návrh řešení:
Uvést editora ve všech jmnovaných případech alespoň do pole 500 (a 700).

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Součástí české národní interpretace jsou pokyny pro zápis údajů o tvůrcích a přispěvatelích, které jsou v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 uvedeny u pole 245 a u polí 100/700.
Pokyny jsou takto podrobné proto, že pravidla RDA umožňují několik alternativ a bylo nutno se shodnout na jednotném postupu, aby se záznamy neodlišovaly.
Řešení bylo schváleno Pracovní skupinou pro jmenné zpracování.

Tato interpretace jasně určuje, že mimo hlavní pramen popisu (u tištěných monografií obvykle titulní stránka) dohledáváme:
-   přímé autory (pokud na hlavním prameni popisu není uveden
    žádný tvůrce ani přispěvatel
)
-   překladatele a ilustrátory (vždy - ovšem za předpokladu, že se jedná
    o větší podíl než např. popisky k fotografiím nebo 2-3 ilustrace v textu)

Editory podle této interpretace zapisujeme pouze v případech, kdy jsou uvedeni na hlavním prameni popisu (na různých místech zdroje bývá uvedeno velké množství osob s nějakým podílem na vzniku díla/vyjádření/provedení a rozsah editorské práce není tak snadno zjistitelný jako rozsah ilustrací).

Pokud někdo zapisuje údaje o tvůrcích/přispěvatelích jiným způsobem, neodpovídá to národní interpretaci.

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena