Dotaz #704

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 30. 05. 2018
MARC 21 245, 246, 787
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 13. června 2018

Charakteristika problému

Jakým způsobem popisujeme cykly samostatných románů typu „Bílá kněžka“, „Sága o Zaklínači“ apod.? Jedná se o románové řady vycházející v rámci nějakého tématického celku, kterým byl ze začátku nebo v průběhu vycházení dán „souborný“ název, který bývá na knihách uveden v různé podobě – pokud je na titulní stránce, většinou je méně výrazný než název jednotlivého románu. Často nebývá uveden na titulní stránce, ale na jiném místě knihy, někdy je o díle známo, že patří do uvedené řady, ale na knize to uvedeno není (např. proto, že „souborný“ název byl „přidělen“ až po vyjití prvního svazku/několika svazků).

Rozhodnutí o řešení

Rozhodnutí o řešení bylo schváleno Pracovní skupinou pro jmenné zpracování dne 19.4.2018.
U bodu B úprava formulace a přidání příkladu podle dotazu 767

Dokument popíšeme podle jednoho z uvedených typů.
Ve všech případech kvůli propojení záznamů celého cyklu a jednoduché vyhledatelnosti a uživatelskému komfortu je vhodné přidat pole 787 s indikátory 08, s návěštím „Z cyklu“ v podpoli $i a označením pořadí v podpoli $g.

Název cyklu zapisujeme v jazyce dokumentu, pokud je název cyklu v daném jazyce zaveden a užíván, tzn. u české produkce v české podobě.
Ve sporných případech, jako např. u řady uvedené v příkladech k tomuto dotazu, která je střídavě označována názvem „Zaklínač“, „Sága o zaklínači“ nebo „Sága o Geraltovi a Ciri“, vycházíme z označení, které se na knihách objevuje nejčastěji nebo je obecně používáno, v tomto případě zvolíme název Zaklínač.

Pořadí částí v cyklu se uvádí arabským číslováním (1, 3-4). V podpoli $g lze ale použít i další rozlišení, např. slovní: prequel, sequel; nebo doplněk pro rozlišení různého číslování v rámci cyklu u různých vydání: 3 (1. české vydání) x 2 (2. české vydání). Není-li posloupnost v cyklu zavedena/známa, podpole $g nevyplňujeme.

Patří-li kniha do dvou sérií (obvykle ve vztahu podřadném), zapíšeme dva výskyty pole 787.

Přehled používaných názvů cyklů/ság spravuje Městská knihovna v Praze a najdete ho na adrese:
https://series.marc21.cz/books
 

A.
Z údajů uvedených na titulní straně je zřejmé, že se jedná o název souboru a svazku
, tj. všechny tyto údaje jsou uvedené přímo na titulní stránce, názvy jsou v 1. pádu a lze poznat, který údaj je název souboru a který název části.
Pozor na to, že název svazku musí být významný i sám o sobě.
Jedná se o dílovou monografii s významným názvem svazku, oba názvy musí být selekční a oba se zapisují v poli 245 (MARC 21).

Příklady:

245 10 $a Zaklínač.
            $n II,
            $p Meč osudu /
            $c Andrzej Sapkowski
246 30 $a Meč osudu
787 08 $i Z cyklu: $t Zaklínač $g 2 (2. české vydání)
            (doplněk uveden, protože v 1. českém vydání to byl svazek 3)

245 10 $a Zaklínač.
            $n III,
            $p Krev elfů : první román o Geraltovi a Ciri /
            $c Andrzej Sapkowski
246 30 $a Krev elfů
787 08 $i Z cyklu: $t Zaklínač $g 3

245 10 $a Věk pěti.
            $n Kniha první,
            $p Bílá kněžka /
            $c Trudi Canavan
246 30 $a Bílá kněžka
787 08 $i Z cyklu: $t Věk pěti $g 1

 

B.
„Souborný“ název je na titulní stránce, ale není uveden výrazně, z úpravy titulní stránky není jednoznačně zřejmé, že se jedná o typ Soubor/Svazek, jména a/nebo označení názvů jsou gramaticky spojená (například: před některým z názvů je předložka a/nebo název není uveden v 1. pádu), případně nelze určit, co je název souboru a co je název svazku apod.
Při určování hlavního názvu vycházíme z podoby titulní stránky; další názvové informace uvedeme do pole 245, podpole $b.
Související název z podpole $b zapisujeme do pole 246 pro potřeby vyhledávání.

Příklady:

245 10 $a Poražení králové :
            $b třetí kniha Merlinova kodexu /
            $c Robert Holdstock
787 08 $i Z cyklu: $t Merlinův kodex $g 3

245 10 $a Krev elfů :
            $b třetí část ságy o Geraltovi a Ciri /
            $c Andrzej Sapkowski
246 30 $a Sága o Geraltovi a Ciri
787 08 $i Z cyklu: $t Zaklínač $g 3
(Sága o Geraltovi a Ciri není preferovaný název cyklu, proto je jako selekční údaj zapsáno v poli 246)

245 12 $a A clash of kings : $b book two of A song of ice and fire
787 08 $i Z cyklu: $t Song of ice and fire $g 2

C.
„Souborný“ název není na titulní stránce, ale je uveden na jiném místě dokumentu (obálka, rub titulní stránky apod.).
Souborný název zapisujeme jako poznámku a selekční údaj.

Příklady:

245 10 $a Krev elfů :
            $b třetí část ságy o Geraltovi a Ciri /
            $c Andrzej Sapkowski
246 30 $a Sága o Geraltovi a Ciri
500 ## $a Další názvová informace na obálce: První část ságy o zaklínači
787 08 $i Z cyklu: $t Zaklínač $g 3

245 10 $a Loď :
            $b román /
            $c Johannes Vilhelm Jensen
246 1# $i Název v tiráži:
            $a Dlouhá cesta.
            $n Díl IV,
            $p Loď
787 08 $i Z cyklu: $t Dlouhá cesta $g 4

D.
Název cyklu je v knize uveden jako název edice.

 

Příklad:

 

245 10 $a Temný elf.
            $n I,
            $p Domovina /
            $c R.A. Salvatore
490 1# $a Legenda o Drizztovi ; $v 1
830 #0 $a Legenda o Drizztovi
787 08 $i Z cyklu: $t Temný elf $g 1
787 08 $i Z cyklu: $t Legenda o Drizztovi $g 1
            (trilogie Temný elf je součástí cyklu Legenda o Drizztovi)

E.
O díle je známo, že je součástí určité řady pod zavedeným názvem, ale na dokumentu tento údaj není (do této kategorie spadají i názvy cyklů uvedené pouze na přebalu).
Je-li tento název významný a všeobecně známý, uvádíme ho v poli 787. Ale pokud není údaj o cyklu snadno zjistitelný, není nutné ho dohledávat.

Příklady:

245 10 $a Krev elfů :
            $b třetí část ságy o Geraltovi a Ciri /
            $c Andrzej Sapkowski
246 30 $a Sága o Geraltovi a Ciri
787 08 $i Z cyklu: $t Zaklínač $g 3

245 10 $a Panicové /
            $c Diana Gabaldon
787 08 $i Z cyklu: $t Cizinka $g prequel

245 10 $a Grey :
            $b padesát odstínů šedi pohledem Christiana Greye /
            $c E.L. James
787 08 $i Z cyklu: $t Padesát odstínů $g 4

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena