Dotaz #718

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 07. 03. 2019
MARC 21 008, 300
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 1. dubna 2019

Charakteristika problému

Kód d na pozicích 18 až 21 v poli 008. V Metodice je poznámka, že neoznačuje grafy, ale podle MARC21 specifikace na webu prý grafy označuje. Tak jak to je?

Rozhodnutí o řešení

Termín „grafické znázornění“ (angl. „chart“) jako obecný výraz sice zahrnuje i grafy (dále např. diagramy, schémata apod.), ale v rámci pravidel RDA a formátu MARC 21 má užší význam. Ve slovníku RDA je grafické znázornění definováno jako „unit of extent“ („jednotka rozsahu“) - tedy něco, co se v poli 300 vztahuje k podpoli $a, případně $e, nikoli k podpoli $b, kam se zapisují ilustrace, mapy, portréty apod. (tento typ údajů je pak ve slovníku RDA uveden výrazem „illustrative content“).

Pole 008:
Kód pro grafické znázornění by se tedy měl používat pouze výjimečně - v případě, kdy se jedná o jednotlivý, často samostatně vložený list (případně několik samostatně vložených listů), na němž jsou zobrazena data v podobě grafu, diagramu, schématu nebo tabulky.
Jsou-li ale tato vyobrazení součástí běžného ilustrativního materiálu, uvádíme v poli 008 kód „a“.

Pole 300:
V podpoli 300 $b je možné použít výraz „grafy“, pokud tvoří opravdu významnou část vyobrazení (bez ohledu na to, jestli jsou v poli 008 uvedeny pod kódem „a“ nebo „d“ - viz předchozí odstavec). Běžně se vyskytující grafy zahrnujeme pod termín „ilustrace“ (v některých případech bude rozhodnutí záležet i na úsudku katalogizátora).

   

Návrh řešení

Termín „grafické znázornění“ (angl. „chart“) jako obecný výraz sice zahrnuje i grafy (dále např. diagramy, schémata apod.), ale v rámci pravidel RDA a formátu MARC 21 má užší význam.
Ve slovníku RDA je grafické znázornění definováno jako „unit of extent“ („jednotka rozsahu“) - tedy něco, co se v poli 300 vztahuje k podpoli $a, případně $e*), nikoli k podpoli $b, kam se zapisují ilustrace, mapy, portréty apod. (tento typ údajů je pak ve slovníku RDA uváděn výrazem „illustrative content“).

Mělo by se tedy používat pouze výjimečně - v případě, kdy se jedná o jednotlivý, obvykle samostatně vložený list (případně několik takových listů), na němž jsou zobrazena data v podobě grafu, diagramu, schématu nebo tabulky.

- - - - -

*) V předcházejících pravidlech AACR2R bylo dokonce jasně řečeno, že se musí jednat o samostatný list („sheet“ - na rozdíl od výrazu „leaf“, označujícího list v rámci knihy). Text definice sice byl v nových pravidlech pozměněn, ale význam zůstal tentýž.

   

Komentáře

Jasné. Ale třeba "b" pro mapy mi přijde, že se používá právě, když je v 300 $b "mapy", tak mě to zmátlo. Tím chci říct jednu věc. Bylo by dobré, kdyby se v Metodice komentář k poli 008 a jeho kódům obohatil ve smyslu jejich správného použití pro ty, kteří ty kódy používají. U některých kódů už to je, u některých tak napůl, ale u jiných to chybí (když pominu prostý název).
18. 03. 2019 12:00
Podrobné vysvětlivky ke kódům v poli 008 lze najít v manuálu „MARC 21. Bibliografický formát“.
V těch je u specifikace pro určité kódy výslovně uvedeno, že shodný výraz musí být použit i v poli 300 - např. u kódu „b“ (mapy): „...Používá se, pokud se v poli 300 vyskytuje termín mapa nebo mapy“; podobně je to i u jiných kódů, vztahujících se k dalším fyzickým údajům (portréty, plány, ...).
U kódu „d“ (grafická znázornění) je uvedeno „... Používá se, pokud se v poli 300 vyskytuje termín grafické znázornění“ - tedy nikoli termín graf.
Tady se opět ocitáme u výkladu výrazu „grafické znázornění“ (viz „Stanovisko odp. prac.“) - nejde jen o to, jestli se mezi ilustracemi objevují i grafy, ale tento obrazový materiál musí mít i další charakteristiky.
19. 03. 2019 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena