Dotaz #716

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 23. 01. 2019
MARC 21 505
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 14. února 2019

Charakteristika problému

Jaká počáteční písmena se píší u označení a názvů částí v poli 505?
Patří do označení části skutečně malé písmeno („volume 1“), i když se např. v poli 245 u označení části (podpole $n) zapisuje velké?
U názvů částí bývá v některých záznamech v poli 505 uvedeno malé písmeno, v některých velké (textová část“ x „Textová část“).

Rozhodnutí o řešení

Pracovní skupina pro jmenné zpracování odhlasovala ke dni 25.2.2019 změnu způsobu zápisu u označení části v poli 505: označení části se bude zapisovat s velkým počátečním písmenem (odpovídá pravidlům ISBD).

Platí tedy:

Označení části
Označení části by se mělo zapisovat v souladu s pravidly ISBD, tedy s velkým počátečním písmenem - stejně, jako se zapisuje v poli 245.
(Pravidla RDA jako taková použití velkých/malých písmen v poznámce o obsahu výslovně nespecifikují. V pravidlech ISBD se v příkladech u poznámky o obsahu uvádějí velká počáteční písmena - v konsolidovaném vydání je to pravidlo 7.7.2.)

Název části:
Název části, uvedený na některém z předepsaných pramenů popisu (např. „Textová část“, „Obrazová část“, „Pracovní sešit“,...) se zapisuje s velkým počátečním písmenem.
(Pro zápis názvů v poli 505 tato zásada platila vždy, nejde tedy o žádnou změnu oproti původnímu pravidlu.)
Pouze pokud se nejedná o název, ale o jiné odlišení částí, např. „brožura“, „obrazová část“ (=není uvedeno na pramenech popisu, jde jenom o vystižení charakteru materiálu v případě, kdy neexistuje jiné označení pro odlišení jednotlivých částí), zapíšeme údaj s malým písmenem. Pravděpodobně to ale nebude častý případ.

Příklady:

505 0# $a Svazek 1. A-N -- Svazek 2. O-Z

505 0# $a Student’s book -- Teacher’s book -- Workbook

505 0# $a Učebnice -- Pracovní sešit

505 0# $a obrazová část -- textová část
[svazky nemají vlastní názvy ani žádné jiné (např. číselné) označení]

   

Návrh řešení

Označení části:
V souladu s pravidly AACR2R se označení části dosud psalo s malým počátečním písmenem, samozřejmě s přihlédnutím k pravopisu příslušného jazyka (tedy např. u němčiny se používá velké písmeno pokaždé - „Band“, „Teil“ ... atd.).
Pravidla RDA jako taková použití velkých/malých písmen v poznámce o obsahu výslovně nespecifikují.
V pravidlech ISBD se ale v příkladech u poznámky o obsahu (v konsolidovaném vydání je to pravidlo 7.7.2) uvádějí velká počáteční písmena.
V této chvíli doporučujeme pro zachování kontinuity zůstat u malého počátečního písmena, ale navrhujeme diskusi, jestli by bylo vhodné dosavadní praxi změnit a přizpůsobit ISBD. (Pro takové záležitosti, jako je porovnávání záznamů na duplicity atd., by případné rozdíly v novějších a starších záznamech nehrály roli).

Název části:
Název části, uvedený na některém z předepsaných pramenů popisu (např. „Textová část“, „Obrazová část“, „Pracovní sešit“,...) se zapisuje s velkým počátečním písmenem.
Pouze pokud se nejedná o název, ale o jiné odlišení částí - např. „brožura“, „obrazová část“ (=není uvedeno na pramenech popisu, jde jenom o vystižení charakteru materiálu) - zapíšeme údaj s malým písmenem. Pravděpodobně se ale nebude jednat o častý případ.

Vše viz příklady v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 u pole 505 (k datu 24.1.2016 je to strana 100).

   

Komentáře

Když to RDA neřeší, doporučuji podobně jako v některých jiných případech řídit se pravidly ISBD a psát u označení části velké písmeno a změnit tedy dosavadní praxi.
25. 01. 2019 12:00
Rovněž jsem pro změnu dosavadní praxe tj. psát i v poli 505 označení části s velkým písmenem (a sjednotit tak zápis s polem 245).
25. 01. 2019 12:00
Také souhlasím se změnou na velká písmena, aby bylo sjednocené s ISBD a 245.
19. 02. 2019 12:00
Jsem též pro změnu dosavadní praxe a psát označení části v poli 505 s velkým písmenem.
19. 02. 2019 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena