Dotaz #714

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 28. 11. 2018
MARC 21 008
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 13. prosince 2018

Charakteristika problému

Dobrý den, při zapisování knihy do fond jsme převzali záznam ze SK NK, ale dostáváme hlášení: 008 - Pole kódových údajů Chyba při ukládání Pole 008 musí mít délku 40 znaků. Různá hodnota v podpoli 264c a podpoli 008 Jde o knihu: Pecka, Karel: Souhvězdí Gulag

Návrh řešení:
Domníváme se, že v poli 008 je chyba. Prosíme o kontrolu, případnou opravu. Děkujeme za pomoc.

Rozhodnutí o řešení

Pole 008 musí mít délku 40 znaků a při nahlédnutí do záznamu „Souhvězdí Gulag“ je vidět, že v Souborném katalogu (SKC) i v databázi Národní knihovny (NKC) tuto délku skutečně má.

V poli zůstávají někeré pozice nevyplněné a ty jsou v databázi SKC reprezentovány mezerou. Chyba vzniká při importu do Vaší databáze, kdy některé mezery „zmizí“.
Problém není způsoben Souborným katalogem. Váš systém zřejmě nepočítá s tím, že v polích pevné délky mohou být mezery (stává se to u knihoven, používajících systém Tritius).
Nápravu je třeba řešit se systémovým knihovníkem a/nebo s dodavatelem systému.

Rok vydání se v poli 008 a v poli 264 $c také shoduje, zřejmě tedy při importu díky odmazání mezer došlo k posunu údajů (=na místě roku vydání v poli 008 se ocitly jiné znaky).

Návrh řešení

Upozornění:
Databáze Dotazy ke katalogizaci je určena pro řešení katalogizačních problémů - čili k tomu, jakým způsobem zapisovat údaje, případně které údaje do záznamu zapsat - nikoli k provozním záležitostem ohledně přebírání záznamů ani k upozorňování na konkrétní chyby v záznamech.
Při problémech týkajících se exportu a importu záznamů do/ze Souborného katalogu doporučujeme obracet se přímo na pracovníky Souborného katalogu:
https://www.caslin.cz/caslin/kontakty

----------------------

Stanovisko odpovědného pracovníka:

Pole 008 musí mít délku 40 znaků a při nahlédnutí do záznamu „Souhvězdí Gulag“ je vidět, že v Souborném katalogu (SKC) i v databázi Národní knihovny (NKC) tuto délku skutečně má.

V poli zůstávají někeré pozice nevyplněné a ty jsou v databázi SKC reprezentovány mezerou (v některých systémech to bývá pomlčka nebo výplňový znak "|"). Chyba vzniká při importu do Vaší databáze, kdy některé mezery „zmizí“.
Problém není způsoben Souborným katalogem. Váš systém zřejmě nepočítá s tím, že v polích pevné délky mohou být mezery (stává se to u knihoven, používajících systém Tritius).
Nápravu je třeba řešit se systémovým knihovníkem a/nebo s dodavatelem systému.

Rok vydání se v poli 008 a v poli 264 $c také shoduje, zřejmě tedy při importu díky odmazání mezer došlo k posunu údajů (=na místě roku vydání v poli 008 se ocitly jiné znaky).

   

Komentáře

Se stanoviskem odp. prac. souhlasím, jen prosím opravit větu "V poli zůstávají některé pozice nevyplněné a ty jsou v databázi SKC reprezentovány mezerou (v některých systémech to bývá pomlčka nebo výplňový znak "|").", protože takto to vypadá, že mezera je totéž co výplňový znak "|", což není viz např. pozice 38 nebo 39.
29. 11. 2018 12:00
V některých systémech se skutečně může stát, že mezera je nahrazena výplňovým znakem.
Správně podle manuálu MARC 21 samozřejmě má každý znak trochu jiný význam.
Pro odpověď na tento konkrétní dotaz je podstatné, že v původním záznamu je mezera, která se při importu do jiné databáze může ztratit.
20. 12. 2018 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena