Dotaz #697

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 12. 04. 2018
MARC 21 100, 245, 700
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 10. července 2018

Charakteristika problému

Jak postupovat v případě, že má přímý autor zároveň vedlejší odpovědnost, která je ale v dané publikaci uvedena jinde než na prameni popisu, ze kterého přebíráme informaci o hlavní odpovědnosti? Příklad: autorka díla „A lady mathematician in this strange universe“ je zároveň jeho překladatelkou z francouzštiny do angličtiny; do 245c se zapíše jméno autorky dle titulní strany (tedy „Yvonne Choquet-Bruhat“); kam ale zapsat informaci „translated from Une Mathématicienne dans cet étrange univers by Yvonne Choquet-Bruhat“, která je uvedena na rubu titulní strany? Rovněž do 245c (za středník jako u každého jiného překladatele), jako citační poznámku do pole 500, nebo dokonce nikde a přidělit jen kód role „trl“?

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

V tomto případě se můžeme řídit stejnými pokyny pro zápis autorské odpovědnosti, jako i u jiných překladatelů.
Informaci tedy zapíšeme do pole 245 tak, jak je na prameni popisu (rubu titulní stránky) a v poli 100 bude mít autorka dva výskyty podpole $4 pro dvě role: $4 aut $4 trl.

100 1# $a Choquet-Bruhat, Yvonne $4aut $4 trl
245 12 $a A lady mathematician in this strange universe / $c Yvonne
            Choquet-Bruhat ; translated from Une Mathématicienne dans
            cet étrange univers by Yvonne Choquet-Bruhat

(Podobně - včetně opakování jména autora - bychom to zapsali, pokud by se údaj v této podobě objevil na titulní stránce. Není to obvyklé u překladů, ale občas se s tím setkáváme u autorů textu knihy, kteří jsou zároveň ilustrátory nebo fotografy.)

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena