Dotaz #703

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 28. 05. 2018
MARC 21 250
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 7. září 2018

Charakteristika problému

Paperback edition. Občas autoři zahraniční literatury označují výtisk jako paperback edition. Máme ho vnímat jako dotisk, nebo jako nové vydání? Teoreticky totiž není jasné, zda došlo k nějakým změnám oproti původnímu vydání, mohlo i nemuselo. Situace mi přijde mírně odlišná, než v dotazu 533.

Návrh řešení:
Jestliže autor sám vnímá výtisk jako nové vydání, označí ho jako nový typ vydání, pak bych s ním zacházel jako s novým vydáním.

Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu není aktualizováno a může být neplatné. K problematice dotisků je od prosince 2019 vystaven samostatný materiál dostupný zde:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/dotisky-prosinec-2019

   

-----------------------------------------------

   

Návrh řešení

Ve většině případů (pokud katalogizační agentura není přímo vydávající institucí nebo pracovištěm autora) by zřejmě bylo poměrně obtížné zjišťovat, jak autor nový výtisk vnímá. A i tam, kde by to bylo možné, by došlo k rozporu nejpozději v souborném katalogu nebo jiných společných databázích, kdy by se setkaly záznamy z instituce, která má informace přímo od autora, se záznamy jiných knihoven. Proto je zapotřebí řídit se především formálními znaky. (Není-li zjevné, že k nějaké změně došlo - jiný nakladatel, jiný rozsah textu apod.)

Text „Paperback edition“ jako informace o dotisku se objevuje v publikacích docela běžně, možná častěji než formulace „First published in paperback“, zmiňovaná v dotazu 533.

Proto i takto vydané zdroje považujeme za dotisk, pokud neexistuje další důvod, proč vytvořit na zdroj nový záznam.
Jestli došlo k nějakým změnám, které nejsou z pramenů popisu zřejmé, to nelze v praxi zjistit ani tehdy, když je zdroj jasně označený výrazem „dotisk“.

   

Komentáře

Dobrý den. Domnívám se, že v případě paperback edition se nejedná ani o dotisk, ani o jiné vydání, pouze o jinou formu díla. Tzn. monografická díla bývají zpravidla vydávána buď ve formě brožovaného výtisku (anglicky paperback), nebo vázaného výtisku. To se uvádí v poli 020 v podpoli q, zda se jedná o vázaný, nebo brožovaný výtisk.
20. 08. 2018 12:00
Připojuji se ke Stanovisku č. 1. Rovněž se domnívám, že v tomto případě jde spíše o "Jedno vydání díla, kde je část nákladu v jiném druhu vazby" viz schválený dotaz č. 351.
30. 08. 2018 12:00
Ad Stanovisko 1,2: dotaz se, jak tomu rozumím, netýkal problematiky současně vydané vázané a brožované verze, ale problematiky paperbacku vydaného dodatečně. K tomu směřovalo i stanovisko odpovědného pracovníka.
Paperback vydaný později je tedy skutečně dotisk - v jiné formě.
06. 09. 2018 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena