Dotaz #213

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu elektronické zdroje (ELZ)
Odesláno 13. 10. 2004
MARC 21 245$h, 300$a, 256$a
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 2. září 2005

Charakteristika problému

Platí české interpretace AACR2 - pravidlel 9.1C1, 9.3B1 a 9.5B1 (viz schvalený dotaz ke katalogizaci č. 26) i po vydaní DODATKů 2001? U pravidla 9.1C1 (obecné označeni druhu dokumentu) již interpretace není třeba (interpretace i AACR2 jsou shodné). U pravidla 9.3B1 (typ zdroje) sice interpretace i AACR2 užívají shodně termín "elektronický", ale AACR2 neumožňují teď jeho vynechání. U pravidla 9.5B1 (specifické označení druhu dokumentu) je rozpor - AACR2 = "počítačový", interpretace = "elektronický".

Rozhodnutí o řešení

Pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů se zaměřením na elektronické zdroje schválila na základě Dodatku 2001 k AACR2R české interpretace AACR2R pro elektronické zdroje (viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_elzdroje_aktual.htm). Se souhlasem Rady pro katalogizační politiku v lednu 2005 se pravidla 9.1C1, 9.3B1 a 9.5B1 interpretují v české katalogizační praxi následovně:

9.1C1 - obecné označení druhu dokumentu
V bibliografických/katalogizačních záznamech se ve formátu UNIMARC v poli 200$b (ve formátu MARC 21 v poli 245$h) zapisuje povinně údaj elektronický zdroj.

9.3B1 - typ elektronického zdroje
V bibliografických/katalogizačních záznamech dálkově i lokálně přístupných elektronických zdrojů je údaj typ elektronického zdroje nepovinný; pokud se katalogizační instituce rozhodne typ zdroje uvádět, zapisuje se ve formátu UNIMARC v poli 230$a (ve formátu MARC 21 v poli 256$a). Používají se termíny v souladu s doporučením ISBD(ER), přičemž označení typu zdroje se zapisuje bez termínu elektronický (používá se volitelnost uvedená v odstavci 3.1 a v Příloze C doporučení ISBD(ER)).

9.5B1 - specifické označení druhu dokumentu
V bibliografických/katalogizačních záznamech lokálně přístupných elektronických zdrojů se pro specifický druh fyzického nosiče používá obvyklá terminologie, např. 2 CD-ROM, 1 disketa, 1 DVD-ROM apod. V případě, že obvyklá terminologie neexistuje, používá se výraz počítačový, např. 1 počítačová pásková kazeta. Údaj se zapisuje ve formátu UNIMARC v poli 215$a (ve formátu MARC 21 v poli 300$a).

POZOR, revize rozhodnutí u pravidla 9.3B1 podle Dodatku 2004 AACR2R

V Dodatcích 2004 AACR2R (české vydání 2006) byla Oblast specifických údajů pro elektronické zdroje ZRUŠENA (viz AACR2R pravidlo 9.3). Údaj „typ elektronického zdroje“ se v poli 230$a (UNIMARC) a 256$a (MARC 21) nevyplňuje.

Následující příklady jsou upraveny v souladu s Dodatky 2004:

Ve formátu UNIMARC
200 1# $aOttova encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM$belektronický zdroj$emapové přílohy
215 ## $a1 CD-ROM

200 1# $aPro prevenci sociálně patologických jevů$belektronický zdroj
215 ## $a1 disketa

200 1# $aČeská národní bibliografie$belektronický zdroj
215 ## $a CD-ROM
(jedná se o pokračující zdroj vydávaný na CD-ROM)

200 1# $aIkaros$belektronický zdroj$eelektronický časopis o informační společnosti
(jedná se o dálkově přístupný elektronický zdroj)

Ve formátu MARC 21
245 00 $aOttova encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM$h[elektronický zdroj] :$bmapové přílohy
300 ## $a1 CD-ROM

245 00 $aPro prevenci sociálně patologických jevů$h[elektronický zdroj]
300 ## $a1 disketa

245 00 $aČeská národní bibliografie$h[elektronický zdroj]
300 ## $a CD-ROM
(jedná se o pokračující zdroj vydávaný na CD-ROM)

245 00 $aIkaros$h[elektronický zdroj] :$belektronický časopis o informační společnosti
(jedná se o dálkově přístupný elektronický zdroj)

V důsledku nově schválených českých interpretací pro elektronické zdroje se ruší původní rozhodnutí uvedené v dotazu ke katalogizaci č. 26.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena