Dotaz #192

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 15. 10. 2003
MARC 21 X10 $b
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 29. října 2003

Charakteristika problému

Vytvoření a jazyková forma podřízené složky v záhlaví pro konference úzce spjaté s korporací (např. výroční zasedání instituce či opakované akce obecného charakteru pořádané určitou institucí)

Např.
Zasedání Akademického senátu Univerzity Karlovy

Congres del"A.B.S.S.

European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologisto, Annual meeting

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Korporativní záhlaví pro konferenci pod jménem instituce se vytváří pouze v případech, je-li konference přímou aktivitou instituce - bez vlastního názvu, obecně pojmenovaná (viz AACR2R, 24.13, typ 3).
Údaj, že jde o konferenci atd., se v rámci záhlaví zapíše jako podřízená složka instituce.

Ve formátu UNIMARC se jména akcí v podřízeném vztahu ke korporaci zapisují zpravidla v poli 71X $b, první indikátor má mít hodnotu 0; tato hodnota odpovídá vstupnímu prvku jména korporace v 7XX $a.
Ve formátu MARC 21 se jména akcí v podřízeném vztahu ke korporaci zapisují zpravidla v poli 110 $(Hlavní záhlaví pro jméno korporace) spíše než v poli 111 (Hlavní záhlaví pro jméno akce).

Jazyková forma korporativního záhlaví viz AACR2R 24. 3A-C včetně české interpetace pravidla 24.3 (AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace ke kapitolám 23 a 24 AACR2R. Edice Standardizace ; s. 9).

1) Jméno české korporace (včetně všech podřízených složek) se zapíše v jazyce vydávající korporace:

Šesté zasedání Akademického senátu UK 2. lékařské fakulty 25.6.2003

MARC 21
110 2# $aUniverzita Karlova.$bLékařská fakulta, 2.$bAkademický senát.$bZasedání$n(6. :$d2003 :$cPraha, Česko)

UNIMARC
71X 02 $aUniverzita Karlova$bLékařská fakulta, 2.$bAkademický senát$bZasedání$d6.$f2003$ePraha, Česko

2) Jméno zahraniční korporace (včetně podřízené složky)se zapíše v jazyce vydávající korporace.

Kongress der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft

MARC 21
110 2# $aDeutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft.$bKongress

UNIMARC
71X 02 $aDeutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft$bKongress

3) Jméno korporace (včetně podřízené složky) vydávající svá díla v různých jazycích:
– použije se forma jména (včetně podřízené složky) v úředním jazyce korporace (24.3A1)
– používá-li korporace úředních jazyků více a jeden z nich je český jazyk, použije se česká forma jména (včetně podřízené složky) (24.3A1)
– pokud čeština jedním z úředních jazyků není nebo pokud úřední jazyk není znám, záhlaví (včetně podřízených složek) má formu jména korporace v jazyce, ve kterém korporace svá díla nejčastěji vydává (24.3A1)

4) Jméno mezinárodní korporace:
– vyskytuje-li se jméno mezinárodní korporace v českém jazyce v díle vydaných korporací, použije se česká forma jména korporace (24.3B1)
– v ostatních případech viz 24.3A a schválené české interpretace 24.3B1* AACR2R (edice Standardizace č. 24)

*Jména podřízených složek cizojazyčných korporací, pro které neexistuje obecně užívaná česká forma jména, se zapíší v úředním jazyce korporace nebo v anglické formě, event. v jazyce dokumentu.

MARC 21
110 2# $aOrganizace spojených národů.$bSub-commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities

UNIMARC
71X 02 $aOrganizace spojených národů$bSub-commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities

*****

Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologisto

MARC 21
110 2# $aEuropean Association of Cardiothoracic Anaesthesiologisto.$bAnnual meeting

UNIMARC
71X 02 $aEuropean Association of Cardiothoracic Anaesthesiologisto$bAnnual meeting

Ve všech případech platí, že katalogizátor v prvé řadě vyhledá formu záhlaví v souboru národních autorit. Pokud není dosud autoritní záhlaví vytvořeno, vytvoří návrh záhlaví pro oddělení národních autorit, adresa Zdenek.Bartl@nkp.cz, a záhlaví dotvoří po dohodě s tímto oddělením.

Návrh řešení

Korporativní záhlaví pro konferenci pod jménem instituce se doporučuje vytvářet pouze v případech, je-li konference přímou aktivitou instituce (viz AACR2R, 24.13, typ 3).
Údaj, že jde o konferenci, se v rámci záhlaví zapíše jako podřízená složka instituce – tedy ve formátu UNIMARC v 7XX v podpoli $b. První indikátor má mít hodnotu 0, tato hodnota odpovídá vstupnímu prvku jména korporace v 7XX $a. (V bázi NKC se záhlaví tohoto typu mohou ojediněle vyskytovat s prvním indikátorem 1; je to dáno přechodnými technickými podmínkami pro export dat pro další využití).

Jazyková forma korporativního záhlaví viz AACR2R 24. 3A-C včetně české interpetace pravidla 24.3 (AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace ke kapitolám 23 a 24 AACR2R. Edice Standardizace ; s. 9).

1) Jméno české korporace (včetně všech podřízených složek) se zapíše v jazyce vydávající korporace:

Šesté zasedání Akademického senátu UK 2. lékařské fakulty 25.6.2003
710 02 $aUniverzita Karlova$bLékařská fakulta, 2.$bAkademický senát$bZasedání$d6.$f2003$ePraha, Česko

2) Jméno zahraniční korporace (včetně podřízené složky)se zapíše v jazyce vydávající korporace.

Kongress der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft
710 02 $a Deutsche Veterinärmedizinischen Gesellschaft$bKongress

3) Jméno korporace (včetně podřízené složky) vydávající svá díla v různých jazycích:
– použije se forma jména (včetně podřízené složky) v úředním jazyce korporace (24.3A1)
– používá-li korporace úředních jazyků více a jeden z nich je český jazyk, použije se česká forma jména (včetně podřízené složky) (24.3A1)
– pokud čeština jedním z úředních jazyků není nebo pokud úřední jazyk není znám, záhlaví (včetně podřízených složek) má formu jména korporace v jazyce, ve kterém korporace svá díla nejčastěji vydává (24.3A1)

3) Jméno mezinárodní korporace:
– vyskytuje-li se jméno mezinárodní korporace v českém jazyce v díle vydaných korporací, použije se česká forma jména korporace (24 3B.1)
– v ostatních případech viz 24.3A a schválené české interpretace (edice Standardizace č. 24)

Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologisto
710 02 $aEuropean Association of Cardiothoracic Anaesthesiologisto $bAnnual meeting

Ve všech případech platí, že katalogizátor v prvé řadě vyhledá formu záhlaví v souboru národních autorit. Pokud není dosud autoritní záhlaví vytvořeno, a katalogizátor nemá k dispozici dostačující prameny popisu, vytvoří návrh záhlaví pro oddělení národních autorit, adresa Zdenek.Bartl@nkp.cz, a záhlaví dotvoří po dohodě s tímto oddělením.

Komentáře

Souhlasím s navrhovaným
22. 10. 2003 12:00
Souhlasím s předkládaným návrhem
23. 10. 2003 12:00
Souhlasím s navrhovaným řešením, ale prosím: - v rubrice UNIMARC opravit 7XX na 71X - nemá být ve druhém příkladu 710 02 $a Deutsche Veterinärmedizinische (tj. bez n) Gesellschaft$bKongress - Jméno mezinárodní koroporace by měl být asi bod 4) - navrhuji uvést raději příklad korporace v českém jazyce a rovněž doplnit text (cca 3 řádky) a příklad ze Schválených českých interpretací ať je vše pohromadě na jednom místě
24. 11. 2003 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena