Dotaz #198

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu věcný popis (VEC)
Odesláno 21. 01. 2004
MARC 21 650
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 10. února 2004

Charakteristika problému

Má se důsledně rozlišovat rod v předmětových heslech týkající se oboru činnosti osob? V bázi AUT je např. "výtvarníci / výtvarnice", ale jindy pouze "scénografové", "chemici" apod.

Rozhodnutí o řešení

Rod v předmětových heslech týkajících se oboru činnosti osob se rozlišuje, potřebné termíny jsou do souboru autorit průběžně doplňovány.

Návrh řešení

Rod v předmětových heslech označujících obor činnosti osob, v tzv. globálních heslech, které zařazují danou osobu do příslušné kategorie, se rozlišuje. Dvojznačné termíny, typu "chemička/y", "fyzička/y" se řeší individuálně. Databáze věcných autorit NK je univerzální, zahrnující všechny obory: vzniká a je doplňována induktivní metodou v přímé návaznosti na potřeby věcných katalogizátorů útvarů NK a kooperujících institucí, tedy metodou "zdola", "s knihou v ruce". Z tohoto důvodu některé termíny v jednotlivých autoritních souborech ještě obsaženy nejsou. Na adrese http://www.nkp.cz/standard/zapis_pracskupina_vz2.htm jsou zveřejněny pokyny pro zasílaní návrhů na připojení nových autoritních termínů a jejich případné doplnění.

Komentáře

MZK navrhuje v PH označujících obor činnosti osob rozlišovat rod takto: - kde je výraz v jazyce běžně zaužíván, uvádět (herečky, zpěvačky, lékařky) - kde je v knize kladen důraz na neobvyklost povolání pro ženy, uvádět (letkyně) - kde má nezvyklý tvar, příp. i jiný význam, nepřechylovat (chemičky, keramičky). Navrhujeme využívat možností, které český jazyk při rozlišování rodů nabízí. Přesto doporučujeme postupovat v případě pochybností u méně zaužívaných případů individuálně, sporné případy konzultovat s NKP a řídit se AUT bází.
05. 02. 2004 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena