Dotaz #190

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 01. 10. 2003
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 16. října 2003

Charakteristika problému

Při zpracovávání separátů použijeme pro zaznamenání odkud je otištěn (dříve psáno "sep. z:") do pole 461? Tedy postupujeme jako u analytického popisu?

Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu není aktualizováno a může být neplatné.
Platné řešení viz dotaz 827

UNIMARC
Při zpracovávání separátů se pole 461 "Soubor" nepoužívá - pole slouží k propojení popisných jednotek na úrovni souboru.
K záznamu zdroje separátu doporučujeme používat pole 305 s návěštím Separát z:
Používání pole 305 i doporučená forma návěští jsou součástí schválených českých interpretací k AACR2R/UNIMARC -
viz edice Standardizace č. 18, s. 21:
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/def-pozn-unimarc

MARC 21
K záznamu zdroje separátu doporučujeme používat pole 580 s návěštím Separát z:
Pole objasňuje vztah mezi popisovanou jednotkou a jinými jednotkami, které nelze adekvátně generovat z polí pro související záhlaví 760-787. Lze zapsat poznámku i bez zápisu souvisejících záhlaví (7XX).
Návěští i pole 580 jsou součástí instrukce k návěští poznámek ve schválených českých interpretacích k AACR2R/MARC 21- viz:
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/def-pozn-marc

Návrh řešení

Při zpracovávání separátů se pole 461 "Soubor" nepoužívá - pole slouží k propojení popisných jednotek na úrovni souboru.
K záznamu zdroje separátu doporučujeme používat pole 305 s návěštím Separát z:
Návěští i pole 305 jsou zmíněna jako součást instrukce k návěští poznámek ve schválených českých interpretacích k AACR2R/UNIMARC - viz edice Standardizace č. 18, s. 21.

Komentáře

K záznamu zdroje separátu používáme pole 305, jako návěští však používáme Separátní výtisk z: Příklad: 305 $a Separátní výtisk z: Cín v dějinách vědy, techniky a umění. Díl 2. Doporučené návěští je tedy Separát z:?
03. 10. 2003 12:00
Souhlasím s navrhovaným. U nás to děláme také tak.
03. 10. 2003 12:00
Souhlasím s navrhovaným řešením - pouze do rubriky UNIMARC prosim doplnit pole 305.
06. 10. 2003 12:00
Souhlasím s navrhovaným řešením, máme také zavedenu tuto praxi.
08. 10. 2003 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena