Dotaz #236

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 09. 02. 2005
MARC 21 040 $c
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 1. dubna 2005

Charakteristika problému

Použití pole 040 $c (agentura převádející záznam do strojem čitelné podoby) - v záznamech NKP je zpravidla vyplněno pouze $a, zatimco v záznamech přebíraných z Library of Congress je vyplněno $a i $c (obě podpole obsahují stejnou hodnotu)

Návrh řešení:
Navrhuji vyplňovat obě podpole tj. $a i $c, protože v případě, že vytvářím záznam v elektronickém katalogu tak jsem jak agentura zajišťující původní katalogizaci = $a tak současně i agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby = $c

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

Návrh řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Z instrukce v manuálu MARC 21. Bibliografický formát. Sv. 1 nevyplývá jasně, zda se podpole $c vyplňuje i při původní katalogizaci, či zda jde o podpole používané pouze při retrokonverzi záznamů z tištěné do strojem čitelné podoby.
V Národní knihovně vedl výklad této instrukce k používání podpole 040 $c pro záznamy převáděné do strojem čitelné podoby.
Vzhledem ke konverzi záznamů do formátu UNIMARC doporučujeme dosavadní způsob používání tohoto podpole zachovat.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena