Dotaz #204

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 15. 03. 2004
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 29. března 2004

Charakteristika problému

ISMN

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Návrh řešení

ISMN (International Standard Music Number = Mezinárodní standardní číslo hudebniny)

Mezinárodní standardní číslo hudebniny, které se přiděluje publikovaným hudebninám za účelem jejich jednoznačné mezinárodní identifikace a identifikace jejich vydavatelů.

Podrobněji viz Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) - (v rubrice TERMÍN vyplnit zkratku ISMN):

Přímý vstup do TDKIV je http://sigma.nkp.cz/cze/ktd nebo http://sigma.nkp.cz/cze/kzk

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena