Dotaz #194

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 21. 11. 2003
MARC 21 300, 500
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 9. prosince 2003

Charakteristika problému

K tištěné monografii, vydané formou vkládaných listů, je dodávan soubor nových listů, které část starších nahrazují, část jich doplňuje monografii (nebo je předepsáno některé odstranit bez náhrady). První dodání je katalogisováno, je přiřazeno inv. číslo. Jak postupovat při záznamu nově dodaného souboru listů (mnohdy se v průběhu doby opakuje). Přikladem jsou lékopisy. Děkuji za radu nebo doporučení.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Rozhodnutí z r. 2003 upraveno v lednu 2006 s ohledem na změnu AACR2R:

Jednotlivé aktualizace nejsou samostatným dílem (mívají i stejné ISBN jako základní dílo k němuž vycházejí).
AACR2R (od r. 2003 změněná kapitola 12 Pokračující zdroje viz Dodatek 5) považují "aktualizace na volných listech" za integrační zdroje, které jsou součástí pokračujících zdrojů. Původně monografické zpracování se tím mění na zpracování seriálové.
Pro základní dílo se vytvoří SE záznam, který má v LDR na pozici 07 kód "i". Popis je vždy aktualizován podle poslední dostupné aktualizace.

Dílčí příklady

UNIMARC
200 1# $aNedobytné pohledávky$epraktické návody vymáhání pohledávek pomocí právních, daňových a účetních postupů$fJiří Slavík a kolektiv
210 ## $aPraha$cDashöfer$d1998-
215 ## $a^^^sv. (na volných listech)
300 $aPopsáno podle: základní dílo (vyd. 1998) včetně 11. aktualizace (listopad 2001)

MARC 21
245 00 $aNedobytné pohledávky :$bpraktické návody vymáhání pohledávek pomocí právních, daňových a účetních postupů /$cJiří Slavík a kolektiv
260 ## $aPraha$cDashöfer$d1998-
215 ## $a^^^sv. (na volných listech)
500 ## $aPopsáno podle: základní dílo (vyd. 1998) včetně 11. aktualizace (listopad 2001)

Úplný záznam viz NKC 651328

Návrh řešení

Dtto Rozhodnutí o řešení.

Komentáře

Používáme postup navrhovaný odpovědným pracovníkem - aktualizace připisujeme k základnímu dílu do pole 327.
27. 11. 2003 12:00
Používáme postup navrhovaný odpovědným pracovníkem, souhlasíme s návrhem.
30. 12. 2003 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena