Dotaz #191

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 03. 10. 2003
MARC 21 710
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 17. října 2003

Charakteristika problému

Při katalogizaci disertačních prací uvádíme v poli 712 také vysokou školu a fakultu, na které autor disertace působil. Můžeme uvěst i příslušnou katedru, pokud je uvedena v disertaci?

Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu není aktualizováno a může být neplatné.
K problematice disertací je od února 2022 vystaven samostatný materiál dostupný zde:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-rukopisnych-tistenych-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci

   

Jméno korporace (i vztahující se k disertaci) by mělo mít autoritní formu, stanovenou podle AACR2R (24.13 a 24.14 AACR2R + sešit edice Standardizace č. 24, s.18.)
Zmíněná pravidla včetně české interpretace v edici Standardizace obsahují instrukce, v jakých případech se uvádí jméno korporace v celé hierarchické struktuře (včetně katedry) - tedy v nepřímé hierarchii a za jakých okolností lze určité složky jména (např. fakultu) vynechat -a jméno zapsat v přímé hierarchii.

V souboru autorit Národní knihovny jsou autoritní formy jmen vysokých škol postupně stanovovány, bylo by tedy nejjednodušší přejímat je odtud.
Pokud zde autoritní forma jména určité VŠ chybí, je třeba podle uvedených pravidel návrh autority projednat s oddělením národních autorit v Národní knihovně ČR [el. adresa: Zdenek.Bartl@nkp.cz]

Viz též rozhodnutí v dotazu č. 147 (zápis hierarchické struktury jmen vysokých škol)

Návrh řešení

Jméno korporace (vztahující se k disertaci) v poli 712 by mělo mít autoritní formu, stanovenou podle AACR2R (24.13 a 24.14 AACR2R + sešit edice Standardizace č. 24, s.18.)
Zmíněná pravidla včetně české interpretace v edici Standardizace obsahují instrukce, v jakých případech se uvádí jméno korporace v celé hierarchické struktuře (včetně katedry) a za jakých okolností lze určité složky jména (např. fakultu) vynechat.
V souboru autorit Národní knihovny jsou autoritní formy názvů vysokých škol postupně stanovovány, bylo by tedy nejjednodušší přejímat je odtud.
Pokud autoritní forma jména určité VŠ chybí, je třeba podle uvedených pravidel návrh autority projednat s oddělením národních autorit v Národní knihovně ČR [el. adresa: Zdenek.Bartl@nkp.cz]

Komentáře

Uvedení vysoké školy v poli 712 je včetně katedry, popř. ústavu nanejvýš dobré. V naší knihovně je to běžná praxe.
03. 10. 2003 12:00
V naší knihovně vyplňujeme v poli 712 vysoké školy v celé hierarchii, žádají to i naši čtenáři
06. 10. 2003 12:00
Souhlasím se Stanoviskem odp. prac., pouze bych doplnila informaci o schváleném dotazu č. 147, který se zabýval zápisem hierarchické struktury u korporací typu vysokých škol
06. 10. 2003 12:00
Souhlasím se stanoviskem odborného pracovníka (sutoritní forma).
08. 10. 2003 12:00
Pokud tázající se knihovna předpokládá, že bude zpracovávat větší objemy kvalifikačních prací, velice rádi jí předáme své zkušenosti a poznatky, proč uvádět do názvu korporace kromě vysoké školy a fakulty také konkrétní pracoviště (katedru, ústav, středisko, centrum atd.), a to DŮSLEDNĚ v PŘÍMÉ HIERARCHII. Zkušenosti jsme získali při zpracování více než 18 tisíc kvalifikačních prací různých typů, obhájených v průběhu 50 let na cca 150 pracovištích naší fakulty. Kontakt: helena.dewetterova@ff.cuni.cz
21. 10. 2003 12:00
Souhlasím se stanovisky č. 1 a 5. U nás v knihovně postupujeme stejně.
30. 12. 2003 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena