Dotaz #200

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 05. 02. 2004
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 3. března 2004

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Jakým způsobem řešit autorství u katalogů výstav. Podle AACR a praxe NKP tvoří hlavní záhlaví jméno umělce v případě že jde o výstavu jedné osoby a název výstavy jako korporace v případě, že jde o výstavu většího množství nebo anonymních umělců. V případě jednoho umělce se však ztrácí možnost vyhledat dokument podle názvu výstavy jako korporace (např. Krajinou duše Antonína Hudečka, Divadelní krajiny Otakara Schindlera, Malířská rodina Mánesů).

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Aktualizovanou instrukci k popisu katalogů umění (včetně výstav) najdete v dotazu 773.

Volba záhlaví pro katalogy výstav

Prameny popisu u katalogů z výstav mohou obsahovat jméno výstavy, jména vystavujících umělců i jména autorů doprovodného materiálu či textu o umělci, jména pořadatelů výstavy, údaj o vlastnictví sbírky/exponátů.
Při volbě záhlaví (zda korporativní, personální, či pod názvem) by měl katalogizátor rozlišit, zda pojmenovaná výstava je opakovaná, zda katalog obsahuje pouze soupis sbírky/exponátů apod., zda vystavovaná díla jsou ve vlastnictví korporace, zda katalog obsahuje pouze reprodukce vystavovaných děl či reprodukce včetně textu o umělci či vystavených dílech.

1. Korporativní záhlaví
Pravidlo 21.1B2, kategorie a – d obsahuje formulace, zdůvodňující zápis jména výstavy jako hlavního korporativního záhlaví – velmi málo výstav má ale takto formulované záhlaví – podle 21.1B1 LCRI se pro jméno výstavy vytvoří tento typ korporativního záhlaví pouze tehdy, pokud se pojmenované výstavy opakují pod stejným jménem (např. Bienale di Venezia, EXPO) – viz př. 1.

Ke kategoriím a – d v 21.1B2 se doplňuje (podle LCRI*) kategorie g
g) umělecká díla dvou či více umělců, kteří vystupují jako korporace - viz př. 5

Pravidlo 21.1B2 (hlavní korporativní záhlaví pro jméno korporace) lze použít pro katalog výstavy dvou či více umělců, za souběhu následujících podmínek - viz př. 2:
- dílo je prezentováno jako katalog
- dílo pochází od korporace
- všechny exponáty uvedené v katalogu jsou ve vlastnictví/v péči korporace, od které katalog pochází
- formulace hlavního pramene popisu explicitně vyjadřuje vlastnictví děl uvedených v katalogu

Doporučení v 21.1B2a lze použít také pro katalog dvou či více umělců, (nejde o katalog výstavy, spíše o katalog sbírky), za souběhu následujících podmínek - viz př. 3
- pochází od dané korporace
- díla v katalogu uvedená jsou ve vlastnictví/v péči dané korporace

U většiny výstav (na něž nelze uplatnit hlediska v kategoriích 21.1B2 a-d, g) se pro jména korporací, související s výstavou a uvedená v pramenech popisu, vytvářejí vedlejší korporativní záhlaví.

[Ve výše uvedených případech neovlivňuje volbu záhlaví pro katalog přítomnost reprodukcí uměleckých děl či reprodukcí včetně textu o umělci].

Pokud pravidlo 21.1B2a nelze použít, vytvoří se hlavní/vedlejší záhlaví pro osobu, která katalog sestavila/připravila, nebo bude hlavní záhlaví pod názvem - viz př. 4

2. Personální záhlaví
Pro tvorbu personálních záhlaví pro katalogy umělců viz pravidla 21.17 (zejména 21.17B), 21.4, 21.6.

Pro výstavu děl jednoho umělce je určeno pravidlo 21.17B; některá jeho ustanovení ale lze použít i pro katalogy více umělců, ale pak je třeba zvážit i použití pravidla 21.1B2.

a) pokud katalog děl jednoho umělce obsahuje kromě reprodukcí umělcových děl i text týkající se umělce či reprodukovaných děl, hlavní záhlaví se vytvoří pro osobu, která je prezentována jako autor katalogu v hlavním prameni popisu. Pro osobu umělce se vytvoří vedlejší záhlaví.

b) pokud katalog děl jednoho umělce obsahuje kromě reprodukcí umělcových děl i text týkající se umělce či reprodukovaných děl a v popisované jednotce je uveden jako původce katalogu editor, sestavovatel, autor úvodního textu, pro původce tohoto typu se vytvoří vedlejší záhlaví, a hlavní záhlaví pro osobu vystavujícího umělce. - viz př. 6, 7.

c) pokud katalog děl jednoho umělce neobsahuje reprodukce jeho děl, použije se následující postup - v uvedeném pořadí:
1. pokud katalog pochází od korporace, která vlastní všechna vystavená díla, vytvoří se záhlaví pro instituci
2. pokud je známa osoba/osoby, jež je/jsou autory katalogu, hlavní záhlaví se vytvoří podle 21.4A nebo 21.6.
3. nelze-li postupovat podle bodu 1 nebo 2, hlavní záhlaví pro katalog výstavy je pod názvem viz př. 8

Příklady: [Příklady jsou ilustrativní a zkrácené, byly upraveny pro účel tohoto dotazu]

Ve formátu UNIMARC
Př. 1
200 1#$aBienale, Brno ´90$e14. bienale užité grafiky$emezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu$feditor Karel Holešovský
210 ##aBrno$cMoravská galerie$d1990
702 #1 $aHolešovský$bKarel$4340
710 12 $aBienale Brno ´90
712 02 $aMoravská galerie$cBrno, Česko

Př. 2
200 1#$aZáznamy času$eze sbírky Památníku Národního písemnictví
$e[jubilejní výstava, 30.5.-31.10.2003 v letohrádku Hvězda$feditorka Naděžda Macurová]
210 ## $aPraha$cPamátník národního písemnictví$d2003
702 1# $aMacurová$bNaděžda$4340
710 02 $aPamátník národního písemnictví

Př. 3
200 1# $aRuské umění$f[katalog ze sbírek Národní galerie sestavili Vladimír Fiala, Anna Masaryková, Olga Macková]
210 ## $aPraha$cNárodní galerie$d1953
702 #1 $aFiala$bVladimír$4340
702 #1 $aMasaryková$bAnna$4340
702 #1 $aMacková$bOlga$4340
710 02 $aNárodní galerie$cPraha, Česko

Př. 4
200 1# $aFlorenťané$eumění z doby medicejských velkovévodů ve státních galeriích$fLadislav Daniel (ed.)
210 ## $aPraha$cNárodní galerie$d2002
702 #1 $aDaniel$bLadislav$4340

Př. 5
200 1# $aTvrdohlaví 1999$e4. výstava výtvarné skupiny - David, Diviš, Gabriel, Lhotský, Milkov, Nikl, Róna, Skála, Suška, Marhoul
710 02 $aTvrdohlaví (umělecká skupina)

Př. 6
200 1# $aJan Kotík, 1936-1996$ekresby, koláže, objekty, obrazy$ePraha, srpen – září 1996, Brno, leden-březen 1997$f[text Jiří Valoch, Jiří Machalický]
215 ## $a119 s.$cil. (některé barev.)
700 #1 $aKotík$bJan$f1916-2002$4040
702 #1 $aValoch$bJiří$4080
702 #1 $aMachalický$bJiří$4080

Př. 7
200 1# $Václav Brožík (1851-1901)$eNárodní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, Praha 2003$fNaděžda Blažíčková-Horová (editor)
215 ## $a300 s. $cil., portréty (některé barev.)
700 #1 $aBrožík$bVáclav$f1851-1901$4040
702 #1 $aBlažíčková-Horová$bNaďěžda$4340
712 02 $aNárodní galerie$cPraha, Česko

Př. 8
200 1# $aMalířské dílo Josefa Čapka$ekatalog výstavy, Gottwaldov, duben 1965$fúvodní text Jiří Kotalík$gseznam exponátů Jaroslav Slavík
215 ## $a23 s.
702 #1 $aKotalík$bJiří$f1920-1996$4080
702 #1 $aSlavík$bJaroslav$f1920-$4570

Př. 9
200 1#$aMalířská rodina Mánesů$eNárodní galerie v Praze, palác Kinských, 20.6.-2.11.2003$ekatalog exponátů výstavy - doplněk ke stejnojmenné knize vydané Národní galerií v Praze v roce 2002
215 ## $a51 s.$cil.
720 #2 $aMánesové$crodina$4040
712 02 $aNárodní galerie$cPraha, Česko

Př. 10
200 1# $aDivadelní krajiny Otakara Schindlera$escénografie 1961-1998$e15.6.-17.8.2003 Clam-Gallasův palác, Praha$fpořádá Divadelní ústav ve spolupráci s Archivem hl. m. Prahy$g[autoři textu Marie Zdeňková a Helena Albertová]
215 ## $a23 s.$cbarev. il.
700 #1 $aSchindler$bOtakar$f1923-1998$4040
702 #1 $aZdeňková$bMarie$4080
702 #1 $aAlbertová$bHelena$4080
712 02 $aDivadelní ústav$cPraha, Česko
712 02 $aArchiv hlavního města Prahy

Př. 11
200 1# $aKrajinou duše Antonína Hudečka$eČeské muzeum výtvarných umění v Praze, 19.2.-21.4.2003$f[text katalogu Olaf Hanel]
215 ## $a43 s.$cbarev, il.
700 #1 $aHudeček$bAntonín$a1872-1941$4040
702 #1 $aHanel$bOlaf$4080
712 02 $aČeské muzeum výtvarných umění$cPraha, Česko

Př. 12
200 1# $aTereza Kronesová$eze sbírek Muzea v Bruntále $fúvodní text Petr Vojtal
210 ## $aBruntál$cMuzeum v Bruntále$d2001
215 ## $a47 s.$cil., faksim. (některé barev.)
700 #1 $aKronesová$bTereza$f1801-1830$4040
702 #1 $aVojtal$bPetr$4080
712 02 $aMuzeum$cBruntál, Česko

Př. 13
200 1# $aJenewein Kutná Hora$eIII. sympozium současného výtvarného umění$eJonáš Czesaný, Pavel Šich, Jakub Špaňhel$e30.6.-13.7.2003 workshop, 1.-31.8.2003 výstava, Sankturinovský dům$fGalerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory$g[text Aleš Rezler]
210 ## $aKutná Hora$cGalerie Felixe Jeneweina$d2003
215 ## $a11 s.$cbarev. il.$d21 cm
702 #1 $aCzesaný$bJonáš$d1972-$4440
702 #1 $aŠpaňhel$bJakub$d1976-$4440
702 #1 $aŠich$bPavel$d1974-$4440
702 #1 $aRezler$bAleš$d1964-$4080
710 12 $aJenewein - Kutná Hora$d2.$f2001
712 02 $aGalerie Felixe Jeneweina (Kutná Hora, Česko)

*Používání dodatku k pravidlu 21.1B2 (LCRI) v české katalogizační praxi bylo schváleno Pracovní skupinou pro jmenné zpracování knih dne 15.4.2004.

Ve formátu MARC 21
Př. 1
111 2# $aBienale Brno ´90
245 10 $aBienale, Brno ´90 :$b14. bienale užité grafiky : mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu /$ceditor Karel Holešovský
260 ## $aBrno :$bMoravská galerie, $c1990
700 1# $aHolešovský, Karel$4edt
710 2# $aMoravská galerie (Brno, Česko)

Př. 2
110 2# $aPamátník národního písemnictví
245 10 $aZáznamy času :$bze sbírky Památníku Národního písemnictví : [jubilejní výstava, 30.5.-31.10.2003 v letohrádku Hvězda /$ceditorka Naděžda Macurová]
260 ## $aPraha :$bPamátník národního písmenictví, $c2003
700 1# $aMacurová, Naděžda$4edt

Př. 3
110 2# $aNárodní galerie (Praha, Česko)
245 10 $aRuské umění /$c[katalog ze sbírek Národní galerie sestavili Vladimír Fiala, Anna Masaryková, Olga Macková]
260 ## $aPraha :$bNárodní galerie, $c1953
700 1# $aFiala, Vladimír$4com
700 1# $aMasaryková, Anna$4com
700 1# $aMacková, Olga$4com

Př. 4
245 00 $aFlorenťané :$bumění z doby medicejských velkovévodů ve státních galeriích /$cLadislav Daniel (ed.)
260 ## $aPraha :$bNárodní galerie, $d2002
700 1# $aDaniel, Ladislav$4edt

Př. 5
110 2# $aTvrdohlaví (umělecká skupina)
245 10 $aTvrdohlaví 1999 :$b4. výstava výtvarné skupiny - David, Diviš, Gabriel, Lhotský, Milkov, Nikl, Skála, Suška, Marhoul

Př. 6
100 1# $aKotík, Jan,$d1916-2002$4art
245 10 $aJan Kotík, 1936-1996 :$bkresby, koláže, objekty, obrazy : Praha, srpen-září 1996, Brno, leden-březen 1997 /$c[text Jiří Valoch, Jiří Machalický]
300 ## $a119 s. :$cil. (některé barev.)
700 1# $aValoch, Jiří$4aui
700 1# $aMachalický, Jiří$4aui

Př. 7
100 1# $aBrožík, Václav,$d1851-1901$4art
245 10 $aVáclav Brožík (1851-1901) :$bNárodní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, Praha 2003 /$cNaděžda Blažíčková-Horová (editor)
300 ## $a300 s. :$bil., portréty (některé barev.)
700 1# $aBlažíčková-Horová, Naděžda$4edt
710 2# $aNárodní galerie (Praha, Česko)

Př. 8
245 00 $aMalířské dílo Josefa Čapka :$bkatalog výstavy, Gottwaldov, duben 1965 /$cúvodní text Jiří Kotalík ; seznam exponátů Jaroslav Slavík
300 ## $a23 s.
700 1# $aKotalík, Jiří,$d 1920-1996$4aui
700 1# $aSlavík, Jaroslav,$d1920-$4oth

Př. 9
100 3# $aMánesové (rodina)$4art
245 1# $aMalířská rodina Mánesů :$bNárodní galerie v Praze, palác Kinských, 20.6.-2.11.2003 : katalog exponátů výstavy - doplněk ke stejnojmenné knize vydané Národní galerií v Praze v roce 2002
260 ## $aV Praze :$bNárodní galerie,$c2003
300 ## $a51 s.$cil., portréty ;
712 2# $aNárodní galerie (Praha, Česko)

Př. 10
100 1# $aSchindler, Otakar,$d1923-1998$4art
245 10 $aDivadelní krajiny Otakara Schindlera :$bscénografie 1961-1998 : 15.6.-17.8.2003 Clam-Gallasův palác, Praha /$cpořádá Divadelní ústav ve spolupráci s Archivem hl. m. Prahy ; [autoři textu Marie Zdeňková a Helena Albertová]
300 ## $a23 s. :$bbarev. il.
700 1# $aZdeňková, Marie$4aui
700 1# $aAlbertová, Helena$4aui
710 2# $aDivadelní ústav (Praha, Česko)
7102# $aArchiv hlavního města Prahy

Př. 11
100 1# $aHudeček, Antonín,$d1872-1941$4art
245 10 $aKrajinou duše Antonína Hudečka :$bČeské muzeum výtvarných umění v Praze, 19.2.-21.4.2003 /$c[text katalogu Olaf Hanel]
300 ## $a43 s. :$bbarev. il.
700 1# $aHanel, Olaf$4aui
710 2# $aČeské muzeum výtvarných umění (Praha, Česko)

Př. 12
100 1# $aKronesová, Tereza$d 1801-1830$4art
245 00 $aTereza Kronesová :$bze sbírek Muzea v Bruntále /$cúvodní text Petr Vojtal
260 ## $aBruntál :$bMuzeum v Bruntále, $c2001
300 ## $a47 s. :$bil., faksim. (některé barev.)
700 1# $aVojtal, Petr$4aui
710 2# $aMuzeum (Bruntál, Česko)

Př. 13
111 2# $aJenewein - Kutná Hora$n(2. :$d2001)
245 10 $aJenewein Kutná Hora :$bIII. sympozium současného výtvarného umění : Jonáš Czesaný, Pavel Šich, Jakub Špaňhel : 30.6.-13.7.2003 workshop, 1.-31.8.2003 výstava, Sankturinovský dům /$cGalerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory ; [text Aleš Rezler]
260 ## $aKutná Hora :$bGalerie Felixe Jeneweina,$c2003
300 ## $a11 s. :$bbarev. il. ;$c21 cm
700 1# $aCzesaný, Jonáš,$d1972-$4art
700 1# $aŠpaňhel, Jakub,$d1976-$4art
700 1# $aŠich, Pavel, $d1974-$4art
700 1# $aRezler, Aleš,$d1964-$4aui
710 2# $aGalerie Felixe Jeneweina (Kutná Hora, Česko)

Komentáře

Souhlasíme s návrhem řešení. Jedná se o logický postup.

02. 03. 2004 12:00

S návrhem řešení souhlasíme. V naší praxi jsme dosud používali v poli 700 u umělce mimo kódu 040 ještě kód 070.

12. 03. 2004 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena