Dotaz #227

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 07. 01. 2005
MARC 21 260 $a
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 21. ledna 2005

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Jak se správně uvádí zkratka sine loco ? [S.l.] uvádí AACR2, na stránkách NK se objevuje s.l., totéž uvádí dr. Stöcklová v publ."Specifikace údajů pro zprac. monografií". Vzhledem k tomu, že jde o autoritu a záznamů s tímto údajem máme již přes sto, rádi bychom to sjednotili.

Návrh řešení:
Za závazné pokládáme zatím AACR2.

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

 

Zkratka sine loco tj. [S.l.] se správně uvádí s velkým počátečním písmenem, protože jde o první údaj/prvek pole pro nakladatelské údaje.

Pochybnost o počátečním písmeni zkratky je asi způsobena textem pravidla 1.4C6 AACR2R, kdy vzhledem ke kontinuitě textu je v instrukci o používání této zkratky uvedeno malé počáteční písmeno, v obsaženém příkladu je ale už správně uvedeno velké počáteční písmeno.

Pokud se malé počáteční písmeno vyskytuje v záznamech Národní knihovny, jde o omyl či překlep. (Součástí databáze NKC jsou totiž různé vrstvy záznamů, takže se podobná chyba může vyskytnout).

 

Návrh řešení

 

Zkratka sine loco tj. [S.l.] se správně uvádí s velkým počátečním písmenem, protože jde o první údaj/prvek pole pro nakladatelské údaje.

Pochybnost o počátečním písmeni zkratky je asi způsobena textem pravidla 1.4C6 AACR2R, kdy vzhledem ke kontinuitě textu je v instrukci o používání této zkratky uvedeno malé počáteční písmeno, v obsaženém příkladu je ale už správně uvedeno velké počáteční písmeno.

Pokud se malé počáteční písmeno vyskytuje v záznamech Národní knihovny, jde o omyl či překlep. (Součástí databáze NKC jsou totiž různé vrstvy záznamů, takže se podobná chyba může vyskytnout).

Komentáře

Zkratku sine loco píšeme velkým písmenem [S.l.], protože je to první údaj na začátku pole.

07. 01. 2005 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena