Dotaz #206

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 02. 07. 2004
MARC 21 008/15-17
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Nevím, zda mám špatné informace či nikoliv. Jedná se mi o kódy zemí v poli 102: Kód pro Československo je CS a kód pro Srbsko a Černou Horu je též CS? Je-li tomu tak, jak rozlišíme o kterou zem jde? Snad v některé poznámce?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Při katalogizaci ve formátech UNIMARC a MARC 21 se používají pro zápis kódu země kódovníky, které jsou součástí závazných standardů - bibliografických manuálů pro UNIMARC (Příloha B), i MARC 21 (Příloha X).
Pro stát "Srbsko a Černá Hora" (nástupnický stát Jugoslávie) se používá dvoupísmenný kód YU/yu (od r. 2004 platí změna pojmenování státu pro kód YU/yu z Jugoslávie na Srbsko a Černá Hora; změna v českém manuálu bude součástí dodatků, které budou vydány v r. 2005).
Pro jednotlivé formáty se liší jen velikostí písmen v kódu.

UNIMARC:
102 ## $aYU

Ve formátu MARC 21 se tento kód zapisuje v příslušném poli malými písmeny, tedy yu.

******
UPOZORNĚNÍ !!
Republiky Černá Hora a Srbsko vyhlásily v červnu 2006 nezávislost.
Ve formátu MARC 21 se od dubna 2007 používají pro tyto země nové kódy: mo pro Černou Horu a rb pro Srbsko - viz dotaz č. 374.
Nové kódy pro tyto země pro použití ve formátu UNIMARC je nutno ověřit v příslušném standardu (Přehled kódů zemí) v tomto formátu.
******

Kód CS zůstává u knih vydaných v Československu a zpracovaných do konce r. 1992. Od r. 1993 se pro knihy vydané v České republice používá kód CZ a pro knihy vydané ve Slovenské republice kód SK.
Pro nově zpracovávanou starší produkci - vydanou na území Česka v bývalém Československu - se používá kód CZ.

Ve formátu MARC 21 se pro nově zpracovávanou starší produkci vydanou v České republice (i z období Československa) používá kód xr.

Návrh řešení

[Zmíněná informace zřejmě pochází z Číselníku zemí, který vydává Český statistický úřad. Číselník zemí se ale pro katalogizaci nepoužívá.]

Při katalogizaci ve formátech UNIMARC a MARC 21 se používají pro zápis kódu země kódovníky, které jsou součástí závazných standardů - bibliografických manuálů pro UNIMARC (Příloha B), i MARC 21 (Příloha X).
Pro Srbsko a Černou Horu je v obou manuálech uveden společný dvoupísmenný kód yu, doporučujeme proto jeho používání. Liší se jen velikostí písmen.

UNIMARC:
102 ## $aYU

Ve formátu MARC 21 se tento kód zapisuje v příslušném poli malými písmeny, tedy yu.

Komentáře

Pro úplnost bych uvedla, že pro Českou republiku se užívají kódy CZ (UNIMARC) a xr (MARC21)
02. 07. 2004 12:00
Rozumím-li tomu správně, v UNIMARCu pro knihy vydávané u nás (bez ohledu na letopočet)používáme kód CZ? Tedy i pro knihy vydané v Československu platí kód CZ? Pak kniha vydaná v Bratislavě (před rokem 1993)by měla v poli 102 kód CZ ? To vypadá dost prapodivně, že? V případě Srbska a Černé Hory (které nejsou v seznamu kódů zemí), platí - zůstává kód pro Jugoslavii, tedy YU?
07. 07. 2004 12:00
Srbsko a Čierna Hora je oficiálne Juhoslovanská zväzová republika (resp. Zväzová republika Juhoslávie s dátumom vzniku 29.4.1992). Keďže sme sa zatiaľ nedozvedeli o zmene kódov, v Slovenskej ekonomickej knižnici používame kód YU. Zároveň dodržiavame pravidlo, že kódy krajín zodpovedajú súčasnému stavu hraníc, t.j. nepoužívame kódy zaniknutých štátov.
12. 07. 2004 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena