Dotaz #212

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 13. 10. 2004
MARC 21 LDR, 007, 008, 015, 035, 040
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Začínáme přebírat záznamy z jiných knihoven (např. z Národní knihovny, Oxford atd.) Z žádných dostupných materiálů se nám nepodařilo zjistit, zda v převzatém záznamu můžeme měnit tato pole: LDR, 007, 008. Jsou pole, která nemůžeme v žádněm případě měnit či smazat? (např. 015 035, která v naší katalogizační praxi nepoužíváme, týká se záznamů z Oxfordu)

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Při přejímání záznamů je třeba pole LDR, 007, 008 upravit/změnit na požadovanou bibliografickou úroveň.
Vždy je ale nutné ponechat údaj o zdroji původní katalogizace (pole 040 - sigla instituce, která záznam zpracovala a sigla instituce, která záznam upravila).
Výměnu/přejímání záznamů usnadní též pole pro systémová čísla přejímaných záznamů (z OCLC, ČNB apod., např. pole 015, 035), proto je doporučujeme nemazat.

Návrh řešení

Při přejímání záznamů je třeba pole LDR, 007, 008 změnit na vámi požadovanou bibliografickou úroveň.
Vždy je ale nutné ponechat údaj o zdroji původní katalogizace (sigla instituce, která záznam zpracovala a sigla instituce, která záznam upravila - pole 040).
Pole, která Vaše instituce nepotřebuje, lze vymazat.

Komentáře

Domnívám se, že jednotlivé údaje (nejen údaje týkající se bibliografické úrovně) v polích LDR, 007 a 008 je možno měnit. Kromě pole 040 bych zachovala i pole 035 - mělo by vzniknout při přebírání záznamu z původních polí 001 a 003 (popř. i pole 015) a to z důvodu snazší (jednoznačnější) identifikace záznamu (osvědčilo se nám např. při dávkovém přebírání záznamů z OCLC)
15. 10. 2004 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena