Dotaz #219

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 08. 11. 2004
MARC 21 008/18-21, 300 $a, b
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Náš dotaz se týká pole 008-Knihy. Katalogizujeme-li knihu obsahující obrazovou přílohu, která není součástí číslování knihy, použijeme ve znakové pozici 18-21 písmeno a nebo písmeno f, anebo obojí. Co je správné? a) 150 s., [20] s. obr. příl. nebo b) 150 s., [20] s. obr. pří. : il. Pokud kniha obsahuje pouze portréty, použijeme písmeno a nebo písmeno c, anebo obojí. Co je správné? a) 150 s. : portréty nebo 150 s. : il., portréty Zápisy se knihovna od knihovny liší. Nevíme k jaké variantě se máme přiklonit. Děkujeme

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Při katalogizaci knih obsahujících obrazové přílohy, které nejsou součástí číslování knihy se v poli 008 (ve formátu MARC 21) na znakových pozicích 18-21 zapisuje kód pro obrazovou přílohu, tj.f, a pokud obrazové přílohy obsahují ilustrace, zapíše se i kód pro příslušný typ ilustrace, tedy af, nebo acf, (v uvedeném pořadí).

Je-li v popisných údajích uvedeno

a) 150 s. : portréty
kniha obsahuje pouze portréty
v kódovaných údajích se zapíše kód c

b) 150 s. : il., portréty
kniha obsahuje ilustrace a portréty
v kódovaných údajích se zapíší kódy ac

c) 150 s., [20] s. obr. příl.
kniha sice obsahuje obrazové přílohy, ale bez ilustrací
v kódovaných údajích se zapíše pouze kód f

d) 150 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty
kniha obsahuje obrazové přílohy, ilustrace a portréty
v kódovaných údajích se zapíší kódy acf

Pozn.: dílčí příklady záměrně uvedeny pouze s interpunkcí, výsledné zobrazení stejné ve formátu UNIMARC i MARC 21.

Návrh řešení

Při katalogizaci knih obsahujících obrazové přílohy, které nejsou součástí číslování knihy se v poli 008 (ve formátu MARC 21) na znakových pozicích 18-21 zapisuje kód pro obrazovou přílohu, tj.f, a pokud obrazové přílohy obsahují ilustrace, zapíše se i kód pro příslušný typ ilustrace, tedy af, nebo acf, (v uvedeném pořadí).

V popisných údajích se v poli pro fyzický popis zapíše vždy rozsah díla (kolik stran, listů apod.) a v následujícím podpoli jak je dílo po výtvarné/grafické stránce vybaveno - správná je tedy varianta b).

Je-li v popisných údajích uvedeno

a) 150 s. : portréty
kniha obsahuje pouze portréty
v kódovaných údajích se zapíše kód c

b) 150 s. : il., portréty
kniha obsahuje ilustrace a portréty
v kódovaných údajích se zapíší kódy ac

Komentáře

S navrhovaným řešením souhlasím. U první části otázky bych pouze doplnila: a) 150 s., [20] s. obr. příl. kniha sice obsahuje obrazovou přílohu, ale ta neobsahuje ilustrace v kódovaných údajích se zapíše písmeno f b) 150 s., [20] s. obr. příl. : il. kniha obsahuje obrazovou přílohu s ilustracemi v kódovaných údajích se zapíší písmena af A pro úplnost bych doplnila následující příklad 150 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty kniha obsahuje obrazovou přílohu s ilustracemi a portréty v kódovaných údajích se zapíší písmena acf
11. 11. 2004 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena