Dotaz #203

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 11. 02. 2004
MARC 21 362, 490
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Jedná se o zápis edic do UNIMARCU, které dále pokračují jako Neue Folge ... Např.: autor: Otto Mayr Název: Wiederaufbau: Das Deutsche Muzeum 1945-1970 Edice: Abhandlungen und Berichte, Neue Folge, Band 18 podpole 225a Abhandlungen und Berichte 225h Neue Folge 225v Bd.18 nebo: podpole 225a Abhandlungen und Berichte 225i Neue Folge 225v Bd.18 nebo: podpole 225a Abhandlungen und Berichte 225v Bd.18 nebo: podpole 225a Abhandlungen und Berichte. Neue Folge 225v Bd.18 U seriálů je to něco podobného, ale v oblasti pole 200 (zde mohou být ve "hře" podpole e, h, i, někde dáváno i přímo za název po tečce): např.: DACIA. Revue d´archéologie et d´histoire ancienne. Nouvelle série XLIII-XLV, 1999-2001 Do kterého podpole patří Nouvelle série?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Instrukce pro zápis edic, ve kterých se vyskytují fráze typu nová řada, new series, neue Folge, nouvelle série viz pravidla 1.6G1, 1.6H3, 12.3G AACR2R.

1. Pokud se fráze tohoto typu vyskytuje jako součást nečíslovaných edic, zapíše se jako název subedice (viz 1.6H3).
2. Pokud se fráze tohoto typu vyskytuje jako součást číslovaných edic, jde o změnu číslování (viz 1.6G1) a tato fráze (pokud není součástí edice, může být i doplněna v hranatých závorkách v jazyce hlavního názvu edice), se zapíše jako součást podpole pro označení svazku v rámci edice.

UNIMARC
225 2# $a Abhandlungen und Berichte $v n.F., Bd 18

MARC 21
490 1# $a Abhandlungen und Berichte ; $v n.F., Bd. 18

Změna v číslování
U seriálů se změna číslování nezapisuje v poli pro údaje o názvu , ale v poli pro číslování seriálů.

UNIMARC
207 #0$aVol. 1, Pt. 1 (June 1845-)-vol. 72, Pt. 12 (Dec. 1916)$aNouvelle série 43-45 (1999-2001)

MARC 21
362 0# $aVol. 1, Pt. 1 (June 1845-)-vol. 72, Pt. 12 (Dec. 1916) ; Nouvelle série 43-45 (1999-2001)

Návrh řešení

Instrukce pro zápis údaje, který slouží k rozlišení posloupností číslování (např. nové řady číslování), je novým dodatkem v pravidle 1.6G1 AACR2R -(údaj např. new series, nová řada apod. se zapisuje do podpole 225 $v.
Nově doplněné pravidlo je součástí Dodatků k AACR2R za r. 2002, který vyjde v nejbližší době (je již v tisku).

Příklad:
225 2# $aAbhandlungen und Berichte$vn.F., Bd.18


Úprava odpovědi na druhou část dotazu - změna číslování u seriálů:

U seriálů se změna číslování nezapisuje v poli 200 (údaje o názvu) - viz 12.3G AACR2R, Dodatek 2002 - ale v poli 207 (Číslování seriálů), v samostatném podpoli $a.

Příklad:
207 #0 $axxxx?*$aNouvelle série XLIII-XLV, 1999-2001

* V předcházejícím samostatném podpoli $a by měl být uveden o předcházejícím číslování seriálu.

Komentáře

Dodatek k pravidlu 1.6G1 je v UNIMARCU v pravidle 1.6H3. Myslíme si, že pro čtenáře je daleko přehlednější používat zápis pro Neue Folge ap. do pole 225h. Se zápisem v periodikách souhlasíme.
02. 03. 2004 12:00
Pravidlo 1.6H3 však umožňuje zápis údaje Neue Folge v podpoli 225 $i pouze v případech, pokud se vyskytuje jako součást nečíslované edice (pak jde o název řady edice). ALE - je li tento údaj součástí číslované edice a jde o změnu posloupnosti v číslování, patří do oblasti údajů o číslování, tedy 225 $v.
03. 03. 2004 12:00
Připojuji se ke Stanovisku č. 2. V poli 207 bych navíc římské číslice nahradila arabskými viz AACR2R C.2B1
11. 03. 2004 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena