Dotaz #205

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 02. 06. 2004
MARC 21 245 $b, 500
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 17. června 2004

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Jak postupovat v případě, kdy podnázev není uveden na titulní stránce, ale jen na obálce, v tiráži apod. - lze ho zapsat do údajů o názvu a odpovědnosti v hranatých závorkách? 200 1# $aBolest šikanování $e[cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách]

Návrh řešení:
Pokud se další názvová informace (např. podnázev) nevyskytuje v hlavním prameni popisu, neuvádí se v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti (pole 200), ale (pokud je významná) uvede se do poznámky (pole 304) (viz AACR2R a UNIMARC : příručka pro praktickou katalogizaci s příklady / Wilma Minty. Praha : Národní knihovna České republiky, 1998. Lekce 5, s. 8.

200 1# $aBolest šikanování
nebo
200 1# $aBolest šikanování
304 ## $aObálkový podnázev: Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách
nikoli
200 1# $aBolest šikanování $e[cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách]

 

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

 

Pokud se další názvová informace (např. podnázev) nevyskytuje v hlavním prameni popisu, neuvádí se v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti, ale (pokud je významná) uvede se do poznámky (Viz AACR2R a UNIMARC : příručka pro praktickou katalogizaci s příklady / Wilma Minty. Praha : Národní knihovna České republiky, 1998. Lekce 5, s. 8)

Pokud hlavní název potřebuje další identifikaci, je možné pro doplněk v poli pro údaje o názvu a odpovědnosti (v jazyce hlavního názvu a v hranatých závorkách) využít další názvovou informaci uvedenou na jiném místě dokumentu.

UNIMARC
200 1# $aBolest šikanování

nebo

200 1# $aBolest šikanování
304 ## $aObálkový podnázev: Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách
nikoli
200 1# $aBolest šikanování $e[cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách]

MARC 21
245 10 $aBolest šikanování

nebo

245 10 $aBolest šikanování
500 ## $aObálkový podnázev: Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách
nikoli
245 10 $aBolest šikanování :$b[cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách]

 

Návrh řešení

Navrhované řešení odpovídá jednoznačně AACR2R.

Přesto, pokud hlavní název potřebuje další identifikaci, doporučujeme pro doplněk (v jazyce hlavního názvu a v hranatých závorkách) využít další názvovou informaci uvedenou na jiném místě dokumentu.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena