Dotaz #232

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 28. 01. 2005
MARC 21 260 $a
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Jak se zapíše místo vydání, když na titulní stránce je uvedeno: Vydala Žilinská univerzita v Žilině a v tiráži je uvedeno: Vydala Žilinská univerzita v Žilině, Moyzesova 20, 010 26 Žilina? 210 $aV Žilině$cŽilinská univerzita nebo 210 $aŽilina$cŽilinská univerzita

Rozhodnutí o řešení

Viz stanovisko odborného pracovníka

Návrh řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Místo vydání se zapíše ve formě a v mluvnickém tvaru, v němž se popisné jednotce vyskytuje. Je-li místo vydání uvedeno s předložkou, zapíše se včetně této předložky; předložku lze vynechat, pokud vynechání neovlivní pádové koncovky. Údaje z titulní stránky (hlavního pramene popisu) mají přednost před informacemi odjinud.

Správný zápis údaje o místu vydání a nakladateli tedy je:

UNIMARC
210 $aV Žilině$cŽilinská univerzita

MARC 21
260 $aV Žilině :$bŽilinská univerzita,

Viz též dotaz 83, 114, 157, 227

Komentáře

Souhlasím se stanoviskem odp. prac. - jen bych ještě doplnila, že údaje z titulní stránky (hlavniho pramene popisu) mají přednost před informacemi odjinud (AACR2R 1.0A1)
31. 01. 2005 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena