Dotaz #224

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu analytický popis (ANL)
Odesláno 30. 11. 2004
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 21. ledna 2005

Charakteristika problému

Marně pátrám po seznamu zkratek pro analytický popis,konkrétně jak zapisovat, když článek obsahuje ilustrace, tabulky, mapy apod. V seznamu zkratek pro zpracování monografii není vše. Katalogizační záznamy v různých knihovnách se liší.

Návrh řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v instrukcích na stránkách kooperačního systému článkové bibliografie a v dotazech od čísla 592 výše; případně na stránkách zaměřených obecně na katalogizační politiku, další informace k pravidlům RDA lze nalézt i v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

Pro analytický popis neexistuje zvláštní seznam zkratek. Pro zkracování a zkratky se v současné době používají AACR2R, tj. příloha B Zkratky. Upravená příloha B.9 Zkratky v latinkovém písmu je vystavena na adrese:
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/def-zkra.
Zápis údajů fyzického popisu v polích UNIMARC 105, 215, 307 a v polích MARC 21 008, 300, 500 se řídí pravidly AACR2R.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena