Dotaz #201

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu soubory autorit (AUT)
Odesláno 09. 02. 2004
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 25. února 2004

Charakteristika problému

Tvar autority Jan Žižka z Trocnova. V Bázi nár.autorit je forma Žižka z Trocnova, Jan s odkazem Žižka z Trocnova a z Kalicha, Jan. Dle jazykového rozboru viz. Toulky českou minulostí v žádném případě není pojmenování Žižka rovnocenné příjmení či křestnímu jménu. Je to získaný přídomek ve smyslu Jednoooký, šilhavý, popř. rudý, snědý, černý, hráč( z různým slov.základů čes. i slovanských).

Návrh řešení:
Trocnova, Jan z viz. Žižka, Jan viz Kalicha, Jan z

Rozhodnutí o řešení

Viz: stanovisko odp. prac.

Návrh řešení

Na tomto místě je třeba si uvědomit, že katalogizační teorie a praxe se řídí vlastními pravidly, zcela nezávislými na jazykových rozborech, případně jiných metodách ostatních oborů.Podle kap. 22.2A1 v AACR2 je treba zvolit pro základ záhlaví jméno, pod nímž je osoba BĚŽNĚ ZNÁMA, resp. které se nejčastěji vyskytuje v dílech autora, příp. v příručkových pramenech. Zde není pochyb, že "Žižka" se stalo všeobecně nejznámější částí dotyčného vlastního jména, které se bez ní obvykle nevyskytuje.V podkapitole 22.5 se dále píše, že pořadatelem záhlaví je příjmení, případně část jména za něj považovaná. "Žižka", i když se fakticky může jednat jen o zmíněný přídomek, je za toto příjmení obecně považováno, a to je nutno v katalogizaci zohlednit. Srov. podobný případ "Jan Hus". Původní podobu autoritního záhlaví je tedy potřeba zachovat.

Komentáře

Souhlasim se stanoviskem odpovedneho pracovnika: zahlavi je treba stanovit tak, jak je osoba bezne znama. Pod jmenem Zizka z Trocnova, Jan je uvaden i v priruckovych pramenech, napr. Vseobecna encyklopedie Diderot.
11. 02. 2004 12:00
Souhlasím se stanoviskem odborného pracovníka
20. 02. 2004 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena