Dotaz #193

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu soubory autorit (AUT)
Odesláno 05. 11. 2003
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 20. listopadu 2003

Charakteristika problému

Nejednotnost prepisu "ks" z azbuky v podpoli "a", v poli 600 s indikátorem 0. Napriklad: jmeno panovniku je prepsáno Aleksej I. Michajlovic ,ale take Alexandr I.

Návrh řešení:
V podpoli "a" v poli 600 s indikatorem 0 (tj. jmena panovniku, slechticu, cirkevnich hodnostaru, svatych...) zapsat jmeno s "x", i kdyz je v azbuce "ks" a udelat odkaz 400 0 na ruskou podobu jmena. V podpoli 600 s indikatorem 1, v podpoli "a", "b" nechat samozrejme prepis azbuky s "ks" (Aleksandrov, Aleksandr Danilovic)

Rozhodnutí o řešení

Rozhodující pro řesení tohoto dotazu je znění pravidla 22.3C1 a 22.3C2. Znění obou pravidel je jasné a jednoznačné. (Jen pro ujasnění: alternativní pravidlo pro 22.3C2 nelze uplatnit proto, že se u nás používají transliterační tabulky, to byl také důvod odmítnutí alternativního pravidla při schvalování českých interpretací).

Návrh řešení

Vyskytuje-li se v poli 200 0 $а autoritního záznamu, respektive v poli 700 0 $а, 701 0 $а a 702 0 $а nebo 600 0 $а bibliografického záznamu jako vstupní prvek záhlaví (jméno zapsané v přímém pořadí, indikátor 0) v jazycích používajících azbuku (ruština, ukrajinština, bulharština apod.) jméno panovníků, šlechticů, církevních hodnostářů, svatých apod. typu Alexej, Alexandr (tj. jména, která se podle transliterační tabulky přepisují s „ks“ místo „x“, tedy Aleksej, Aleksandr), které se v českých příručkových pramenech (slovnících, encyklopediích apod.) téměř bez výjimky vyskytují v podobě s „x“ ve jméně (a takto by uvedená jména v katalogu hledal i uživatel), navrhujeme, aby se takováto jména ponechala s písmenem „x“ (Alexandr, Alexej apod.) a tvar podle transliteračních tabulek (s „ks“) povinně odkážeme odkazem „viz“ (pole 400). Ve všech ostatních případech bude jméno zapsáno v souladu s transliterační tabulkou a odkaz ze jména s „x“ již nevytváříme. Př. 200 0 $a Alexij $d II. $c patriarcha $f 1929- 400 0 $a Aleksij $d II $c patriarcha $f 1929- 200 0 $a Alexandr $d II. $c ruský car $f 1818-1881 400 0 $a Aleksandr $d II $c ruský car $f 1818-1881 ale 200 1 $a Puškin $b Aleksandr Sergejevič $f 1799-1837 200 1 $a Pyžikov $b Aleksandr Vladimirovič $f 1965-

Komentáře

Nepoužíváme sice zápis ve formátu UNIMARC, nicméně tuším, že je zde navrhováno velice nesystémové řešení. Jako knihovník jsem člověk sytematický a takový paskvil, abych viděl v abecedě za sebou Aleksandrov, Aleksandr Aleksejevič a pod tím Alexandra Fedorovna ! mne zaráží. Naši uživatelé nikdy proti knihovnické transliteraci neprotestovali, i když např. u pismene e je rozpor ještě větší. Argument, že v encyklopediích jsou také rodná (křestní) jména s x, neobstojí, s x jsou tam přepsána všechna ruská ks ve jménech. Pokud kolegům rozpor se slovníky vadí, je daleko systémovější zavrhnout transliteraci a používat transkripci. Když opravit, tak vše.
07. 11. 2003 12:00
Navrhuji, aby se nebral zřetel na to, zda je jméno vstupním prvkem ($a) nebo křestním jménem za příjmením ($b). Kdo si to z nás katalogizátorů bude chtít pamatovat? Nevím, v čem by byl problém, když bychom do autoritního záhlaví zapisovali "ks" a "x" do odkazu. Př.: 200 0$a Aleksij ... a 200 1$a Puškin $b Aleksandr Sergejevič ... a 400 0$a Alexij ... a 400 1$a Puškin $b Alexandr Sergejevič ...
13. 11. 2003 12:00
Možná by bylo dobré upozornit na na pravidlo 23.3C konkrétně 23.3C1. Osoby, uváděné pod rodným jménem atd. „...Je-li pro osobu, jejíž jméno je v jazyce, používajícím nelatinkové písmo, vytvořeno záhlaví pod rodným jménem, zvolte formu jména, jež získala standardní českou formu .....Pokud není zjištěna česká romanizovaná forma jména nebo pokud žádná z romanizovaných forem nepřevažuje, transliterujte jméno do latinky podle tabulek používaných katalogizační agenturou.“ = odtud tedy nejednotnost v zápisu rodných jmen 23.3C2. Osoby uváděné pod příjmením. „Pokud jméno osoby uvedené pod příjmením je psáno v nelatinkovém písmu, přepište jméno osoby podle tabulek používaných katalogizační agenturou. ...“ = odtud tedy nejednotnost v zápisu osob pod rodným jménem a pod příjmením. Pokud bychom chtěli této nejednotnosti zamezit museli bychom přijmout alternativní pravidlo, což jsme ale v AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace. (Standardizace č. 18) odmítli.
24. 11. 2003 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena