Dotaz #222

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 23. 11. 2004
MARC 21 040 $e
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Narazili jsme na rozpor v doposavad definovaných minimalních záznamech v poli 040, podpoli $e. U tištěných zdrojů je uvedeno, že všechna podpole jsou povinná, tzn., že do $e se doplní: AACR2. Ovšem u speciálních druhů dokumentů a článků je v kulaté závorce doplněno: použitá pravidla popisu, (jiná než AACR2). Proč je v tom rozdíl?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Viz návrh řešení

Návrh řešení

Výklad k používání $e v poli 040 je pro minimální záznam týkající se tištěných zdrojů i speciálních druhů dokumentů v zásadě stejný.
Podpole $e je povinné a slouží k zápisu informace o použitých pravidlech popisu, s výjimkou případů uvedených v manuálu MARC 21. Bibliografický formát, pole 040 – z výkladu k tomuto poli vyplývá, že pokud katalogizační agentura používá AACR2, podpole $e se nevyplňuje.
Rozdíl je tedy pouze formální - v minimálním záznamu pro speciální druhy dokumentů je tato skutečnost uvedena.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena