Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
51 Jak vyplnit v UNIMARCu pole 200 v případě popisné jednotky bez společného názvu, kdy žádné dílo nedominuje a jednotlivá díla mají údaje o odpovědnosti vztahující se k několika, ale nikoli ke všem názv... XXX Schváleno
52 Jak zapsat v UNIMARCu poznámku k obsahu (pole 327) v případě, že hlavní pramen popisu obsahuje jak společný název, tak i názvy jednotlivých děl přičemž jednotlivá díla mají údaje o odpovědnosti vztahu... XXX Schváleno
53 Jak se správně uvede údaj o vydání, je-li dokument dotiskem a bibliografický záznam původního vydání není vytvořený? V pramenech popisu je uvedené označení vydání s údajem o dotisku: př.: třetí do... MON Schváleno
54 Prosím o interpretaci pravidla 1.4D5a,b,c,d. Uvedení více nakladatelů v popisných informacích. Větišinou se setkávám s tím, že se uvádějí všichni nakladatelé, i když oba sídlí ve stejné zemi. Je nebo ... MON Schváleno
55 Kdy se vytváří hlavní záhlaví pro upravovatele. Příklady úprav pro děti, adaptace, jiná literarní forma jsou jasné, ale jak postupovat, pokud je vedle původního autora uvedeno ještě " upravil ..."," p... MON Schváleno
56 Jak postupovat při zápisu několika vydavatelů do poznámky 314. Každého vydavatele do samostatné poznámky vždy s příslušným návěštím Vydavatel:, nebo stačí návěští jen v první poznámce, nebo všechny vy... 550 MON Schváleno
57 Jak postupovat při zápisu "zavináče", tedy "at" v oblasti údajů o názvu apod. Konkrétně např. Snídaně se st@rou nebo Messi@h. Pro zápis v Gizmo notaci není znak uveden, spíše zakázán. V systému T Seri... 245, 500 XXX Schváleno
58 Kam psát delší název přílohy, především u kartografických dokumentů (do 307 nebo 327)? (Mapa obsahuje přílohu: Soupis ulic a kulturně historický přehled) Děkuji 500 XXX Schváleno
59 Kolik může být maximálně 701, když je vyplněná 710?, Pouze dva nebo více? XXX Schváleno
60 Pokud dotisk určitého vydání dokumentu vydá jiný nakladatel, postupujeme stejně jako v řešení dotazu 23 nebo zakládáme na dokument nový záznam? Děkuji Svobodová 250, 260 $c, 500 MON Schváleno
61 Jak zapsat údaje o části dokumentu, pokud katalogizujeme jen jeden svazek slovníku (víc jich nemáme), např. Bd. 24 Damdama - Dayal . Vše do podpole 200h nebo jinak. Pokud vše v podpoli 200h, použije s... 505 XXX Schváleno
62 Jak psát , když název a celá kniha v angličtině, ale tiráž s údaji o původcích v češtině (nejsou na tit. s.´) Cataloque of the library of the Czech institute of Egyptology v tiráži údaje o původcích: ... 245 $c MON Schváleno
63 Jak psát když kniha v angličtině a němčině a na tit. s. názvy angl., něm. a česky (Libraries of the Czech rapublic - Biblitheken der Tschechischen Republik - Knihovny České republiky) 245 $a, $b MON Schváleno
64 Na tit. s.: I. část Normy technického vybavení a provozu plováren, koupališť a jiných lázní II. část Vzorový lázeňský řád pro plovárny a koupaliště III. část Vzorový lázeňský řád pro lázně Knih... 245 $a, $b MON Schváleno
65 Jaké korporativní záhlaví bude vytvořeno při katalogizaci studijních plánů vysokých škol? V ČNB je v některých záznamech vyplněno hlavní záhlaví pro korporaci, jindy vedlejší záhlaví pro korporaci. Dě... 110 MON Schváleno
66 Letiště, železniční stanice. Návrh řešení: 60101$aRuzyně$cletiště : Praha, Česko 60102$aAéroport Charles de Gaulle$cPaříž, Francie 60101$aLibeň$cželezniční stanice : Praha, Česko 60101$aP... VEC Schváleno
67 Jak vyplňovat UNIMARC pole 101 (jazyk popisné jednotky) u bibliografií, které obsahují záznamy v různých jazycích a úvodní text je např. pouze v češtině. Návrh řešení: Na jednání Pracovní skupi... 008, 041 XXX Schváleno
68 Má-li dílo více než 3 autory zapisuje se jméno prvního autora (vedlejší záhlaví) do pole 701 nebo 702? Návrh řešení: AACR2R v pravidle 21.6 hovoří pouze o hlavním a vedlejším záhlaví - návod k ... XXX Schváleno
69 Psaní velkých písmen v latinských názvech - např. Acta archaeologica Carpathica, Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masaryk... 245 XXX Schváleno
70 Jak se zapisují údaje o názvu a odpovědnosti, je-li jméno autora gramaticky spojeno s názvem. Příklad - titulní stránka: DR. AUGUSTINA SMETANY: VZNIK A ZÁNIK DUCHA. FILOSOFICKÁ ENCYKLOPEDIE. Návr... 245 XXX Schváleno
71 Názvy seriálů často obsahují data nebo čísla, která se mění od sešitu k sešitu např. "Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 19XX, Literární kritika v denním tisku 19XX, Linguistic bibliog... 245 SRL Schváleno
72 Máme seriál s názvem "A" - jednotlivé svazky jsou číslovány 1, 2, 3 ... 23, 24. Poté se název seriálu změnil na "B" a jednotlivé svazky byly číslovány 1 (25), 2 (26) ... Bude nový název seriálu zazn... SRL Schváleno
73 Jak postupovat v případě tzv. fiktivního autorství? Například v knize Tři v tom. Praha : Dilia, 1979 je jako autor uveden Jiří Menzel, ale knihu ve skutečnosti napsal Jaroslav Vostrý. Je tedy asi nutn... 245, 500, 700 XXX Schváleno
74 Jak zapsat v UNIMARCu souběžnou další názvovou informaci pokud se nevyskytuje žádný souběžný název? Příklad hlavního pramene popisu: PRAHA mapa centra plan of city centre Plan des Stadtzentrum... XXX Schváleno
75 Chronologické zpřesnění. Které formě dávat přednost v případech, kdy jde o časový údaj, který lze zapsat: a) jako rozmezí let např.: r. 1990-2000 r. 1900-1950 b) jako dílčí úsek např.: stol. 20., léta... VEC Schváleno
76 Zápis národních parků, přírodních, biosférických rezervací, chráněných krajinných oblastí VEC Schváleno
77 Vína a vina. Vzhledem k tomu, že se v PH rozlišuje singulár a plurál "víno-- druhy", "víno--servírování", "červená vína", "šumivá vína", dochází při vyhledávání záznamů se slovem "vína" k nepřesnému v... VEC Schváleno
78 Podle AACR2 je třeba uvést nakladatele v katalogizačním záznamu podle titulního listu. To znamená, že unifikovaný tvar nakladatele by měl být uveden v jiném Unimarcovém poli než v poli 210. Které pole... 260 $b, 928 MON Schváleno
79 Kódy rolí v poli 70X - akce, vedlejší záhlaví pro univerzitu (disertace) 1\. Je možné uvést v poli 70X u akcí, konferencí apod. kód role 070 - primární odpovědnost za vytvoření intelektuálního nebo um... 110, 710, 111, 711, ... MON Schváleno
80 Unifikovaný název pro zákony na společné téma, např. daňové zákony Dokument s názvem: Daňové zákony k 1.8.2000: obsahuje zákony z let 1992-1993 a novelizace přijaté a publikované ve Sbírce zákonů od 1... 505, 710 XXX Schváleno
81 Jak postupovat při tvorbě unifikovaných názvů u novelizací? Název dokumentu: Novela zákona o cestovních náhradách. (Novelou zákona č. 125/1998 Sb. o cestovních náhradách se mění a doplňuje zákon č. 11... 130, 240, 710, 730, ... XXX Schváleno
82 Na titulní stránce je uvedeno: Rok mezi Přeloučí a Prahou Kus komedie českého života Autor Nejmenovaný Použije se při katalogizaci tohoto dokumentu pravidlo AACR2 21.5C. V jaké formě bude stanoveno zá... 245 $c, X00 MON Schváleno
83 Zápis místa vydání: Jak zapsat místo vydání, když uvedeno pouze v tiráži : Vydala nakladatelství Egmont ČR, v Praze. Zapíše se Praha nebo V Praze? 260 $a XXX Schváleno
84 Zápis názvů klášterů 610 VEC Schváleno
85 Koncentrační tábory Návrh řešení: 60102 $aTerezín $ckoncentrační tábor ; 60102 $aOsvětim $ckoncentrační tábor 610 VEC Schváleno
86 Na titulním listu je číslo konference uvedeno římskou číslicí. Do podpole d příslušného záhlaví se uvádí číslovka tak, jak je uvedena na titulním listu nebo se přepíše na číslici arabskou? 111 $n, 711 $n MON Schváleno
87 Začaly fungovat nové celky vyšší územní samosprávy. Na nové kraje však není samozřejmě pamatováno v elektronických, ani svazkových (vybrané znaky) tabulkách. Nejméně v kraji Ostravském a Jihlavském to... VEC Schváleno
88 Na titulní straně je uveden název v této podobě: Britannica Book of the Year 2000 Jedná se o ročenku k encyklopedii The New Encyclopaedia Britannica. Sdělte nám prosím, jaké platí pravidlo pro psaní v... 245 XXX Schváleno
89 Jak zapsat nacionale osoby, u které jsou známy jen roky její působnosti (středověký hudebník např). V encyklopedii New Grove Dictionary i v Library of Congress jsou v tom případě roky uvozeny zkratkou... AUT Schváleno
90 Jaký kód bude zapsán v návěští na 6. pozici je-li obecným označením druhu dokumentu tj. v poli 200 $b hodnota "hmatové písmo"? Návrh řešení: Postupuje se stejně jako u mikrodokumentů tj. pro hm... XXX Schváleno
91 Jaké počáteční písmeno se píše v doplňku k personálnímu záhlaví ? Návrh řešení: Doplňky k personálním záhlavím vytvořené na základě příslušných instrukcí (např. 22.11, 22.12, 22.15A, 22.19) se ... AUT Schváleno
92 Knihu v německém originále _ Erklärung zum Weltethos ... naše knihovna vlastní v české a anglické mutaci. V anglické mutaci a podle zahraničních katalogů i v německé jsou pánové Küng a Kuschel uvedeni... 100, 700 MON Schváleno
93 Podle výše uvedeného pravidla se na začátku názvu, pokud nepředchází pomlčka, píše velké písmeno. V ČNB jsme narazili na záznamy, jež mají první slovo názvu "dBASE ...". V některých záznamech je "d" n... 245 $a XXX Schváleno
94 Pořadové číslo akcí. Kdy je součástí záhlaví? Návrh řešení: Podmínkou pro uvádění je: 1.) pravidelnost pořádání akce 2.) stejné jméno akce. Např.: Jiráskův Hronov (69. : 1999) Jiráskův Hronov (... AUT Schváleno
95 Abecední řazení: CH nebo Ch Jedná se o českou odborné publikaci. Bibliografie obsahuje převážně zahraniční tituly. Řadí se např. autor "Charlesworth" mezi "Cameron" a "Clayton", anebo mezi "Hunt" a "I... XXX Schváleno
96 Dotaz č. 11 řešil problém zápisu iniciál v bibliografickém záznamu. "V polích 600$b, 700$b, 701$b, 702$ se jednotlivé iniciály oddělují mezerami. V ostatních polích v bilbiografickém záznamu se inicál... 245 $c XXX Schváleno
97 Jak postupovat při zápisu řadové číslovky označující pořadí vydání u ruských knih. V pramench popisu se vyskytují různé varianty zápisu např.: 2-oe, 2., II., číslovka vyjádřená slovně. Návrh řeše... 250 XXX Schváleno
98 Skripta Masarykovy univerzity Brno mají na titulní straně údaj "Kolektiv autorů", které dám do údajů o původcích. Na další straně je vyjmenován celý kolektiv, asi 50 autorů s ved. aut. kol. Dotaz: Mám... XXX Schváleno
99 Vracím se ještě k mému dotazu č.98. Jednalo se o skripta, na titul.listě s kol.aut. Přečetla jsem si Vaši odpověď a mám k ní dotaz: Je možné vyplnit pole 701, když není vyplněno 700, na školení nám by... XXX Schváleno
100 Jak vyplnit pole UNIMARCu 101 - jazyk dokumentu u překladových dokumentů, v případě že v se v deskriptivních údajích zmínka o překladu nenachází. Týká se starších záznamů vytvořených při retrokonverzi... 041, 500 XXX Schváleno