Dotaz #96

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 04. 04. 2001
MARC 21 245 $c
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 18. dubna 2001

Charakteristika problému

Dotaz č. 11 řešil problém zápisu iniciál v bibliografickém záznamu. "V polích 600$b, 700$b, 701$b, 702$ se jednotlivé iniciály oddělují mezerami. V ostatních polích v bilbiografickém záznamu se inicály píší bez mezer, pouze mezi poslední iniciálou a začátkem příjmení se dělá mezera." Jak ale postupovat v případě transliterace z cyrilice do latinky kdy se např. ruské "Ju" = jedno písmeno přepisuje jako "Ju" = dvě písmena. Považuje se v tomto případě transliterované "Ju" za iniciálu či nikoliv - tj. zapíše se např. v údajích o odpovědnosti Ju.P._German nebo Ju._P._German.

Návrh řešení:
V dostupných příručkách a pravidlech jsem řešení tohoto problému nenalezla, v záznamech v LC jsem se setkala s oběma způsoby zápisu tj. s mezerou i bez. Navrhuji v tomto případě zapisovat mezeru tj. vycházet ze situace po transliteraci (tj. "Ju" = dve písmena) a nepřihlížet k původní podobě (tj. "Ju" = jedno písmeno = iniciála)

Rozhodnutí o řešení

Revize 18.10.2023. Platné i pro pravidla RDA.
Viz též příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

V případě transliterace z cyrilice do latinky, kdy se jedno písmeno (např. ruské "Ju") přepisuje jako dvě písmena ("Ju"), se nepřihlíží k jeho původní podobě, tj. je-li takové písmeno součástí iniciál, zapisuje se v bibliografickém záznamu s mezerou.

Příklad
UNIMARC
200 1# $fJu. P. German

MARC 21
245 10 $cJu. P. German

 

Návrh řešení

Doporučuji navrhované řešení, tj. zapisovat mezeru.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena