Dotaz #92

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 15. 02. 2001
MARC 21 100, 700
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 1. března 2001

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Knihu v německém originále _ Erklärung zum Weltethos ... naše knihovna vlastní v české a anglické mutaci. V anglické mutaci a podle zahraničních katalogů i v německé jsou pánové Küng a Kuschel uvedeni jako editoři. V českém znění jsou uvedeni jako autoři. Co s tímto případem, budu-li postupovat podle pravidel - objeví se mi rozpor v katalogu - jednou budou jako editoři a jednou jako autoři též knihy.

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Platné řešení viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

Při katalogizaci vycházíme z údajů uvedených v předepsaných pramenech popisu, proto mohou být původci (s odlišnými autorskými podíly) jednoho díla vydaného v různých mutacích uvedeni na různých místech v bibliografickém záznamu, a tím i v katalogu. (Při tvorbě selekčních údajů je však možno přihlížet kromě hlavního pramene popisu i k dalším předepsaným pramenům popisu, takže k rozporu by nemuselo vždy dojít- viz pravidlo 21.0B1).
V elektronickém katalogu však zmíněný případ problémem není*, pokud jsou původci zapsáni v bloku selekčních údajů, tj. v UNIMARC/pole 7XX, MARC 21/pole 100, 700.
Pro vyhledávání autorů (hlavních, spoluautorů i dalších původců) obvykle slouží jeden přístupový rejstřík, ve kterém je na jednom místě uvedeno jméno původce se všemi autorskými rolemi.

V daném dotazu jde zřejmě o komentovaný text, proto lze použít i pravidlo 21.13 Komentované texty a pravidlo 21.1B Popis pod korporací. Hlavní záhlaví by mělo být korporativní a jména autorů komentáře (Küng a Kuschel) by pak byla uvedena jako vedlejší záhlaví.

*Stanovisko vychází ze systému ALEPH, kde se při vyhledávání jména původců díla podle autorské role nerozlišují.

 

Návrh řešení

Protože při katalogizaci vycházíme z předepsaných pramenů popisu, mohou být původci (s odlišnými autorskými podíly) jednoho díla vydaného v různých mutacích uvedeni na různých místech v bibliografickém záznamu, a tím i v katalogu. Rozpor v tomto případě nastává ale pouze v katalogu lístkovém, kde by bylo nutno propojit jména odkazy.
V elektronickém katalogu však zmíněný případ problémem není*, pokud jsou údaje o původcích zapsáni v bloku selekčních údajů, tj. v poli 7XX. Pro personální selekční údaje platí pole 700 (pro hlavního autora), 701 (pro spoluautory) a 702 (pro další původce).
Pro vyhledávání autorů (hlavních, spoluautorů i dalších původců) obvykle slouží jeden přístupový rejstřík, ve kterém je na jednom místě uvedeno jméno původce se všemi autorskými rolemi.
*Stanovisko vychází ze systému ALEPH, kde se při vyhledávání jména původců díla podle autorské role nerozlišují.

Komentáře

Souhlasíme se stanoviskem systému ALEPH, KPSYS vyhledává též z jedné databáze autorit

19. 02. 2001 12:00

S názorem ve Stanovisku odp. prac. souhlasím, jen si dovolím připojit malý komentář. Při vytváření popisných údajů vycházíme z předepsaných pramenů popisu, takže např. údaje o odpovědnosti v zaznamech různých mutací téhož díla mohou být opravdu rozdílné. Při tvorbě selekčních údajů, je však možno přihlížet i k dalším pramenům popisu (viz pravidlo 21.0B1) takže k rozdílům by nemuselo docházet příliš často. A nyní k uvedenému konkrétnímu příkladu. Na základě záznamu z National Library of Scotland, který se týká anglického překladu a na základě záznamu z báze NKC (SYS 0303069), který se týká českého překladu usuzuji (samotnou knihu bohužel nemám k dispozici), že obsahem knihy je text deklarace s komentáři. Pokud by má úvaha byla správná, pak by se při stanovení selekčních údajů (u obou verzí) mohlo použít pravidlo 21.13 Komentované texty a pravidlo 21.1B Popis pod korporací tj. hlavním záhlavím by měla být korporace Parliment of the World s Religions (1993 : Chicago, Ill.) případně česká podoba jména Parlament svetovych nabozenstvi (1993 : Chicago, Ill.) jde-li o obecně užívanou formu a Hans Kung a Karl-Josef Kuschel (editoři/autoři komentáře) by byli uvedeni ve vedlejším záhlaví (UNIMARC pole 702)

23. 02. 2001 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena