Dotaz #99

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 06. 06. 2001
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 22. června 2001

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Vracím se ještě k mému dotazu č.98. Jednalo se o skripta, na titul.listě s kol.aut. Přečetla jsem si Vaši odpověď a mám k ní dotaz: Je možné vyplnit pole 701, když není vyplněno 700, na školení nám bylo řečeno, že nikoliv, protože 701 je pole spoluautorství.

Návrh řešení:
V takovém případě se autor l z mnoha píše do pole 702. Jaký je Váš názor?

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Pole 702 se používá pro autory se sekundární odpovědností, počet těchto polí není v zásadě omezen.
Dotaz č. 98 se ale týkal spíše autorů, kterým lze přisoudit primární či alternativní odpovědnost; v takovém případě jde spíše o zápis v polích 700 a 701, pro autory s primární či alternativní odpovědností.

Používání pole 700 je zřejmé (primární odpovědnost a hlavní záhlaví); používání pole 701 (bez vytváření pole 700) je, v odůvodněných případech, v Národní knihovně ČR, stanoveno (se souhlasem Permanent UNIMARC Committee) takto:

Jsou-li na tit. s. (v hlavním prameni popisu) uvedena jména více než tří autorů, zapíše se v údaji o odpovědnosti k dokumentu (v podpoli 200 $f) první z nich a jména ostatních se nahradí třemi tečkami a zkratkou et al. v hranaté závorce. Pro tohoto autora se vytvoří selekční údaj v poli 701 (pole pro alternativní odpovědnost autora). Pro další autory, uvedené na tit. s., se vedlejší záhlaví nevytvářejí, uvedeni mohou být v poznámce (použití poznámky 304 nebo 314 pro tento typ zápisu viz dotaz č. 98).

Rozhodnutí o rozsahu zápisu údajů o odpovědnosti závisí na typu dokumentu, event. na typu zpracovatelské instituce.

Příklady:
200 1# $aNázev$fzpracoval Jiří Novák ... [et al.]
701 #1 $aNovák$$bJiří$4070

200 1# $aNázev$fzpracoval Petr Šťastný ... [et al.]
304 ## $aSpoluautoři: Karel Malý, Milan Dlouhý a Vít Paleček
701 #1 $aŠťastný$bPetr$4070

ale!!!
Na tit. s. je uvedeno jméno autora s frázi "a kolektiv"

V tomto případě zapíšeme:
200 1# $aNázev$fJiří Novák a kolektiv
700 #1 $aNovák$bJiří$4070

Touto problematikou se zabývá též dotaz č. 68.

Komentáře

S uvedeným řešením souhlasím, pouze navrhuji doplnit AACR2R: 1.1F1, 21.1C1, 21.6 UNIMARC: 200 $f, $g, 304, 314, 7xx a dovolím si připomenout, že otázku vyplnění pole 701, když není vyplněno pole 700, řešil již dotaz č. 68

12. 06. 2001 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena